آشنایی با دوره دکترای عمومی دندان پزشکی | مپسا|مجله اینترنتی مهندسی پزشکی و سلامت
» معرفی دندان پزشکی » آشنایی با دوره دکترای عمومی دندان پزشکی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ - ۱۴:۴۱

آشنایی با دوره دکترای عمومی دندان پزشکی

کار یک دندانپزشک پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های دهان و دندان است. کار دندانساز با دندانپزشک تفاوت دارد، در گذشته این دو رشته را یکسان می دانستند در حالی که دندانسازی (پروتزهای دندانی) جزئی از رشته دندانپزشکی می باشد.

دوره دکترای عمومی دندان پزشکی - آشنایی با دوره دکترای عمومی دندان پزشکی

رشته دندانپزشکی یکی از رشته های پرطرفدار در میان دانش آموزان تجربی است. در این مطلب به معرفی کامل دوره دکترای عمومی دندانپزشکی می پردازیم.

مقدمه:

کار یک دندانپزشک پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های دهان و دندان است. کار دندانساز با دندانپزشک تفاوت دارد، در گذشته این دو رشته را یکسان می دانستند در حالی که دندانسازی (پروتزهای دندانی) جزئی از رشته دندانپزشکی می باشد. پروتز هاي دندانی نيز در مقطع كاردانی ارائه می شود. دانشجويان در اين رشته در طول دوره تحصيل با روش ساخت انواع دندان های مصنوعی آشنا مي شوند و در مطب دندانپزشكان به عنوان دستيار مشغول كار مي شوند. یک فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی علاوه بر داشتن مهارت بالا، فن و تکنیک مورد نیاز برای درمان بیماری های دهان و دندان، باید علم لازم برای این کار را داشته باشد و بر دروس دوره تحصیل تسلط داشته باشد، در غیر این صورت با یک دندانساز تفاوتی نخواهد داشت چراکه تنها کار عملی روی دندان را فراگرفته است و از علم پزشکی بی بهره می باشد. با پیشرفت علم، در رشته دندانپزشکی علاوه بر درمان بیماری های دهان و دندان به مواردی همچون حفظ زیبایی از طریق اقدامات ترمیمی و ارتودنسی نیز پرداخته شد.

برنامه آموزشي

دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي

رشته: دندانپزشكي

دوره: دكتراي عمومي

كميته تخصصي: دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي

شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي در هفتمين جلسه مورخ ۳۱/۲/۷۹ براساس طرح دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي كه توسط كميته بازنگري آموزش دندانپزشكي، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهيه شده و به تائيد دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي رسيده است.برنامه آموزشي اين دوره را در سه فصل (مشخصات كلي، برنامه و سرفصل دروس) بشرح پيوست تصويب كرد و مقرر مي دارد:

۱) برنامه آموزشي دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي از تاريخ تصويب براي كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور كه مشخصات زير را دارند لازم الاجرا است.

الف – دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه زيرنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اداره مي شوند.

ب – موسساتي كه با اجازه رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براساس قوانين، تاسيس مي شوند و بنابراين تابع مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مي باشند.

ج – موسسات آموزش عالي ديگر كه مطابق قوانين خاص تشكيل مي شوند و بايد تابع ضوابط دانشگاهي جمهوري اسلامي ايران باشند.

ماده ۲) از تاريخ ۳۱/۲/۷۹ كليه دوره هاي آموزشي و برنامه هاي مشابه موسسات در زمينه دكتراي عمومي دندانپزشكي در همه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مذكور در ماده ۱ منسوخ مي شوند و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ياد شده مطابق مقررات مي توانند اين دوره را داير و برنامه جديد را اجرا نمايند.

ماده ۳) مشخصات كلي و برنامه درسي و سرفصل دروس دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي در سه فصل جهت اجرا ابلاغ مي شود.

فصل اول

مشخصات كلي دوره دكتري عمومي دندانپزشكي

مقدمه:

برنامه آموزشي دوره دكتراي دندانپزشكي كه در حال حاضر در دانشكده هاي دندانپزشكي كشور اجرا مي شود در يكصد و بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ ۲۷/۳/۶۷ تصويب گرديده است. بر مبناي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اهداف سازمان بهداشت جهاني كه دولت جمهوري اسلامي ايران خود را مقيد به وصول به آنها مي داند اعاده سلامتي براي آحاد ملت ايران ضروري است و بر اين پايه هدف اصلي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، تامين، حفظ و ارتقاء سلامتي افراد جامعه، تعريف شده است.

بديهي است تربيت نيروي انساني در بخش دندانپزشكي مي بايد به هدف فرعي تامين، حفظ و ارتقاء سلامت دهان و دندان افراد جامعه منجر شود كه متأسفانه هم اكنون به اين هدف نايل نشده است و از طرفي در چند سال گذشته اعتراض به محتواي برنامه آموزشي دوره دكتراي دندانپزشكي شروع و افزايش يافته است. براي مثال اين سوالات كه چرا دانش آموختگان دانشگاهها با نيازهاي جامعه خود آشنايي كافي ندارند و يا چرا محتواي برنامه آموزش در جهت رفع نيازهاي جامعه طراحي نشده است و يا…. در ذهن بسياري از متوليان دلسوز آموزش دندانپزشكي كشور وجود داشته و دارد. باتوجه به شرح فوق، بازنگري برنامه كه يك جزء اساسي از توسعه آموزش قلمداد مي گردد به عنوان يك ضرورت قطعي پذيرفته شده و به مورد اجرا درآمده و اكنون با لطف و عنايت الهي بازنگري برنامه دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي به انجام رسيده است.

تعريف:

دوره دكتري عمومي دندانپزشكي يكي از دوره هاي مصوب نظام آموزش عالي در كشور جمهوري اسلامي ايران است كه به اعطاء مدرك دانشگاهي مي انجامد. اين دوره مجموعه اي هماهنگ از فعاليت هاي آموزش نظري، عملي، باليني و تحقيقاتي است.

هدف:

هدف از اجراي برنامه دوره دكتري عمومي دندانپزشكي تربيت دندانپزشكان عمومي شايسته است كه داراي مباني قوي علمي، مهارتهاي مناسب درماني، توانايي آموزش بهداشت و پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندان و كارايي لازم براي انجام پژوهشهاي حين و پس از تحصيل بوده و قادر به ارائه خدمات كيفي مناسب درماني و پيشگيري در نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور جمهوري اسلامي ايران باشند.

طول دوره و شكل نظام:

طول دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي ۶ سال و مشتمل بر ۵۶ عنوان درسي است اين دروس در سه قسمت دروس عمومي، دروس علوم پايه و دروس اختصاصي قرار داشته و در دو مرحله زير ارائه مي شوند:

مرحله اول:

دوره علوم پايه – طول اين دوره 2 سال مي باشد و دانشجويان در اين دوره دروس عمومي، علوم پايه و برخي دروس اختصاصي را بصورت نظري، عملي و نظري عملي در كلاس و آزمايشگاه مي گذرانند.

مرحله دوم:

دوره دروس اختصاصي – طول اين دوره 4 سال مي باشد و دانشجويان در اين دوره دروس اختصاصي را بصورت نظري، عملي و نظري عملي در كلاس، آزمايشگاه، پره كلينيك، كلينيك هاي دندانپزشكي، بخشهاي بيمارستاني و مراكز بهداشتي درماني ميگذرانند.

شرط ورود به مرحله دوم قبولي در امتحان جامع علوم پايه دندانپزشكي است و شرط فراغت از تحصيل گذراندن كليه واحدهاي درسي و دفاع از رساله در پايان مرحله دوم مي باشد.

واحدهاي درسي:

كل واحدهاي درسي اين دوره ۲۱۷ واحد و به شرح زير مي باشد:

۱ – دروس عمومي                     22 واحد

۲ – دروس علوم پايه                   46 واحد

۳ – دروس اختصاصي                149 واحد

فصل دوم

نامه دروس دوره دكتراي عمومي دندانپزشكي

دروس عمومي (فرهنگ، معارف، عقايد اسلامي و آگاهيهاي عمومي)

شماره واحد

نام واحد

تعداد واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

عملي

۱

اخلاق و تربيت اسلامي

۲

۳۴

۳۴

ندارد

۲

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن از قرن سيزدهم

۲

۳۴

۳۴

ندارد

۳

تاريخ اسلام

۲

۳۴

۳۴

ندارد

۴

تنظيم خانواده و جمعيت

۲

۳۴

۳۴

ندارد

۵

تربيت بدني۱

۱

۳۴

۳۴

ندارد

۶

تربيت بدني ۲

۱

۳۴

۳۴

۵

۷

زبان خارجي

۳

۵۱

۵۱

زبان پيش دانشگاهي

۸

فارسي

۳

۵۱

۵۱

ندارد

۹

متون اسلامي (آيات و احاديث)

۲

۳۴

۳۴

ندارد

۱۰

معارف اسلامي ۱

۲

۳۴

۳۴

ندارد

۱۱

معارف اسلامي ۲

۲

۳۴

۳۴

۱۰

جمع

۲۲

۳۴۰

۶۸

۴۰۸

دروس علوم پايه

شماره واحد

نام واحد

تعداد واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

عملي

۱۲

اصول و مباني رايانه

۲

۲۵

۱۷

۴۲

ندارد

۱۳

آسيب شناسي عمومي

۱ – 13

آسيب شناسي عمومي نظري

۴

۶۸

۶۸

۲۶، ۱ – 25،1 – 24،22،1-17، 1 -16، 15

۲ – 13

آسيب شناسي عمومي عملي

۲

۶۸

۶۸

ندارد

۱۴

آناتومي عمومي:

۱- ۱۴

آناتومي عمومي نظري

۳

۵۱

۵۱

ندارد

۲ – 14

آناتومي عمومي عملي

۳

۱۰۲

۱۰۲

ندارد

۱۵

انگل شناسي نظري عمل

۳

۱۰۲

۱۰۲

ندارد

۱۶

ايمني شناسي:

۱ – 16

ايمني شناسي نظري

۵/۲

۴۲

۴۲

۱ – 24، 1 – 17

۲ – 16

ايمني شناسي عملي

۵/۰

۱۷

۱۷

ندارد

۱۷

بافت شناسي انساني:

۱ – 17

بافت شناسي انساني نظري

۲

۳۴

۳۴

ندارد

۲ – 17

بافت شناسي انساني عملي

۱

۳۴

۳۴

ندارد

۱۸

بهداشت عمومي و آشنايي با نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني

۲

۳۴

۳۴

ندارد

۱۹

بيوشيمي:

۱ – 19

بيوشيمي نظري

۴

۶۸

۶۸

ندارد

۲ – 19

بيوشيمي عملي

۱

۳۴

۳۴

ندارد

۲۰

جنين شناسي انساني

۱

۱۷

۱۷

۱- ۱۷

۲۱

روانشناسي عمومي

۲

۳۴

۳۴

ندارد

۲۲

ژنتيك انساني

۲

۳۴

۳۴

ندارد

۲۳

فيزيك پزشكي نظري عملي

۲

۲۵

۱۷

۴۲

ندارد

۲۴

فيزيولوژي:

۱ – 24

فيزيولوژي نظري

۵

۸۵

۸۵

۱ – 19، 17، 1 – 14

۲ – 24

فيزيولوژي عملي

۱

۳۴

۳۴

ندارد

۲۵

ميكروب شناسي:

۱ – 25

ميكروب شناسي نظري

۳

۵۱

۵۱

ندارد

۲ – 25

ميكروب شناسي عملي

۱

۳۴

۳۴

ندارد

۲۶

ويروس شناسي نظري عملي

۱

۱۳

۸

۲۱

ندارد

جمع

۴۶

۵۹۳

۳۷۴

۹۶۷

تذكر ارائه واحدهاي عملي بصورت همزمان و يا پس از واحد نظري مربوطه بايد انجام شود.

 

 

دروس اختصاصي

شماره واحد

نام واحد

تعداد واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

عملي

۲۷

آسيب شناسي دهان و فك و صورت

۱ – 27

آسيب شناسي دهان و فك و صورت ۱ نظري

۲

۳۴

۳۴

ندارد

۲ – 27

آسيب شناس دهان و فك و صورت ۲ نظري

۲

۳۴

۳۴

۱ – 27

۳- ۲۷

آسيب شناسي دهان و فك و صورت ۱ عملي

۱

۳۴

۳۴

ندارد

۴ – 27

آسيب شناس دهان و فك و صورت ۲ عملي

۱

۳۴

۳۴

۱ – 27

۲۸

آشنائي با وسايل و تجهيزات دندانپزشكي و نگهداري آنها

۱

۱۷

۱۷

ندارد

۲۹

اخلاق پزشكي

۱

۱۷

۱۷

ندارد

۳۰

آناتومي دندان:

۱ – 30

آناتومي دندان نظري

۱

۱۷

۱۷

ندارد

۲ – 30

آناتومي دندان عملي

۳

۱۰۲

۱۰۲

ندارد

۳۱

بيماريهاي داخلي:

۱ – 31

بيماريهاي داخلي۱

۱

۱۷

۱۷

ندارد

۲ – 31

بيماريهاي داخلي۲

۲

۳۴

۳۴

۱ – 31

۳۲

بيماريهاي رواني

۱

۱۷

۱۷

ندارد

۳۳

بيولوژي دهان

۱

۱۷

۱۷

۳۴

تغذيه و نقش آن در بهداشت دهان و دندانپزشكي پيشگيري

۱

۱۷

۱۷

ندارد

۳۵

جنين و بافت شناسي دهان، دندان و فك:

۱ – 35

جنين و بافت شناسي دهان، دندان و فك نظري

۲

۳۴

۳۴

ندارد

۲- ۳۵

جنين و بافت شناسي دهان و فك عملي

۱

۳۴

۳۴

ندارد

۳۶

روش تحقيق در علوم پزشكي

۲

۳۴

۳۴

ندارد

۳۷

زبان خارجي تخصصي:

۱ – 37

زبان خارجي تخصصي ۱

۲

۳۴

۳۴

۷

۲ – 37

زبان خارجي تخصصي ۲

۲

۳۴

۳۴

۱- ۳۷

۳۸

فارماكولوژي

۲

۳۴

۳۴

ندارد

۳۹

كنترل عفونت در دندانپزشكي

۱

۱۷

۱۷

ندارد

۴۰

گوش و حلق و بيني نظري

۱

۱۷

۱۷

ندارد

۴۱

مواد دنداني:

۱ – 41

مواد دنداني۱

۱

۱۷

۱۷

ندارد

۲ – 41

مواد دنداني ۲

۱

۱۷

۱۷

۱ – 41

۴۲

نظام پزشكي و طب قانوني

۱

۱۷

۱۷

ندارد

جمع

۳۴

۴۷۶

۲۰۴

۶۸۰

 

شماره واحد

نام واحد

تعداد واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

عملي

۴۳

ارتودنسي

۱ – 43

ارتودنسي ۱ نظري

۱

۱۷

۱۷

ندارد

۲ – 43

ارتودنسي ۲ نظري

۱

۱۷

۱۷

۱ – 43

۳ – 43

ارتودنسي ۳ نظري

۱

۱۷

۱۷

۲ – 43

۴ – 43

ارتودنسي ۱ عملي

۱

۳۴

۳۴

۱ – 43

۵ – 43

ارتودنسي ۲ عملي

۱

۳۴

۳۴

۴ – 43، 39

۶ – 43

ارتودنسي ۳ عملي

۱

۳۴

۳۴

۵ – 43

۷ – 43

ارتودنسي ۴ عملي

۱

۳۴

۳۴

۶- ۴۳

۴۴

اندودنتيكس:

۱ – 44

اندودنتيكس ۱ نظري

۱

۱۷

۱۷

ندارد

۲ – 44

اندودنتيكس ۲ نظري

۱

۱۷

۱۷

۱ – 44

۳ – 44

اندودنتيكس ۳ نظري

۱

۱۷

۱۷

۲ – 44

۴ – 44

اندودنتيكس۱ عملي

۲

۶۸

۶۸

۴ – 53، 1 – 44

۵ – 44

اندودنتيكس ۲ عملي

۲

۶۸

۶۸

۵ – 53، 4 – 44، 39، 1 – 27

۶ – 44

اندودنتيكس ۳ عملي

۲

۶۸

۶۸

۵ – 44

۷ – 44

اندودنتيكس ۴ عملي

۱

۳۴

۳۴

۶ – 44

۴۵

بيماريهاي دهان و تشخيص:

۱ – 45

بيماريهاي دهان و تشخيص ۱ نظري

۲

۳۴

۳۴

ندارد

۲ – 45

بيماريهاي دهان و تشخيص ۲ نظري

۲

۳۴

۳۴

۱- ۴۵

۳ – 45

بيماريهاي دهان و تشخيص ۳ نظري

۲

۳۴

۳۴

۱ – 45

۴ – 45

بيماريهاي دهان و تشخيص ۱ عملي

۱

۳۴

۳۴

۱ – 45، 39

۵ – 45

بيماريهاي دهان و تشخيص ۲ عملي

۱

۳۴

۳۴

۴ – 45، 1 – 31، 1 – 27

۶ – 45

بيماريهاي دهان و تشخيص ۳ عملي

۱

۳۴

۳۴

۵ -۴۵، ۴ – 27

۴۶

پريودنتولوژي:

۱ – 46

پريودنتولوژي ۱ نظري

۱

۱۷

۱۷

ندارد

۲ – 46

پريودنتولوژي ۲ نظري

۱

۱۷

۱۷

۱ – 46

۳ – 46

پريودنتولوژي ۳ نظري

۱

۱۷

۱۷

۲ – 46

۴ – 46

پريودنتولوژي۱عملي

۱

۳۴

۳۴

۱ – 46

۵ – 46

پريودنتولوژي ۲ عملي

۱

۳۴

۳۴

۵ – 53، 4 – 46، 39، 38، 1- 27

۶ – 46

پريودنتولوژي ۳ عملي

۱

۳۴

۳۴

۵ – 46

۷ – 46

پريودنتولوژي ۴ عملي

۱

۳۴

۳۴

۶ – 46

جمع

۳۲

۲۳۸

۶۱۲

۸۵۰

 

شماره واحد

نام واحد

تعداد واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

عملي

۴۷

پروتز متحرك پارسيل:

۱ – 47

پروتز متحرك پارسيل ۱ نظري

۱

۱۷

۱۷

ندارد

۲ – 47

پروتز متحرك پارسيل ۲ نظري

۱

۱۷

۱۷

۱- ۴۷

۳ – 47

پروتز متحرك پارسيل ۱ عملي

۲

۶۸

۶۸

۱ – 47

۴ – 47

پروتز متحرك پارسيل ۲ عملي

۲

۶۸

۶۸

۳ – 47، 1 – 41، 39

۵ – 47

پروتز متحرك پارسيل ۳عملي

۲

۶۸

۶۸

۴ – 47

۴۸

پروتز ثابت:

۱ – 48

پروتز ثابت ۱ نظري

۱

۱۷

۱۷

ندارد

۲ – 48

پروتز ثابت ۲ نظري

۱

۱۷

۱۷

۱ – 48

۳ – 48

پروتز ثابت ۳ نظري

۱

۱۷

۱۷

۲ – 48

۴- ۴۸

پروتز ثابت ۱ نظري

۴

۱۳۶

۱۳۶

۱ – 48، 4 – 44

۵ – 84

پروتز ثابت ۲ عملي

۲

۶۸

۶۸

۴ – 48، 1 – 46، 41، 39

۶- ۴۸

پروتز ثابت ۳ عملي

۲

۶۸

۶۸

۵ – 48

۴۹

پروتز متحرك كامل:

۱- ۴۹

پروتز متحرك كامل ۱ نظري

۱

۱۷

۱۷

ندارد

۲ – 49

پروتز متحرك كامل ۲ نظري

۱

۱۷

۱۷

۱ – 49

۳- ۴۹

پروتز متحرك كامل ۱ عملي

۲

۶۸

۶۸

۱ – 49

۴- ۴۹

پروتز متحرك كامل ۲ عملي

۲

۶۸

۶۸

۳ – 49، 1 – 41، 39

۵ – 49

پروتز متحرك كامل ۳ عملي

۲

۶۸

۶۸

۴- ۴۹

۶- ۴۹

پروتز متحرك كامل ۴ عملي

۱

۳۴

۳۴

۵- ۴۹

۵۰

جراحي دهان، فك و صورت:

۱ – 50

جراحي دهان، فك و صورت ۱ نظري

۱

۱۷

۱۷

ندارد

۲ – 50

جراحي دهان، فك و صورت ۲ نظري

۱

۱۷

۱۷

۱ – 50

۳ -۵۰

جراحي دهان، فك و صورت ۳ نظري

۱

۱۷

۱۷

۲ – 50

۴ – 50

جراحي دهان، فك و صورت ۴ نظري

۱

۱۷

۱۷

۳ – 50

۵ – 50

جراحي دهان، فك و صورت ۱ عملي

۱

۳۴

۳۴

۱ – 50، 39

۶ – 50

جراحي دهان، فك و صورت ۲ عملي

۱

۳۴

۳۴

۵ -۵ ۳، ۵- ۵۰، ۳۸، ۱ – 31، 1 – 27

۷ – 50

جراحي دهان، فك و صورت ۳ عملي

۲

۶۸

۶۸

۶ – 50، 2 – 27

۸ – 50

جراحي دهان، فك و صورت ۴ عملي

۱

۶۸

۶۸

۷ – 50

۹ – 50

جراحي دهان، فك و صورت ۵ عملي

۲

۶۸

۶۸

۸ – 50

جمع

۳۹

۱۸۷

۹۵۲

۱۱۳۹

شماره واحد

نام واحد

تعداد واحد

ساعت تدريس

پيشنياز

نظري

عملي

عملي

۵۱

دندانپزشكي ترميمي

۱ – 51

دندانپزشكي ترميمي۱ نظري

۱

۱۷

۱۷

ندارد

۲ – 51

دندانپزشكي ترميمي ۲ نظري

۱

۱۷

۱۷

۱ – 51

۳- ۵۱

دندانپزشكي ترميمي ۳ نظري

۱

۱۷

۱۷

۲ – 51

۴ – 51

دندانپزشكي ترميمي ۱ عملي

۲

۶۸

۶۸

۱ – 51

۵- ۵۱

دندانپزشكي ترميمي ۲ عملي

۱

۳۴

۳۴

۵ -۵۳، ۴ – 51، 1 – 41، 39

۶ – 51

دندانپزشكي ترميمي ۳ عملي

۲

۶۸

۶۸

۵- ۵۱

۷ – 51

دندانپزشكي ترميمي ۴ عملي

۱

۳۴

۳۴

۶ – 51

۵۲

دندانپزشكي كودكان:

۱ – 52

دندانپزشكي كودكان ۱ نظري

۱

۱۷

۱۷

ندارد

۲ – 52

دندانپزشكي كودكان ۲ نظري

۱

۱۷

۱۷

۱ – 52

۳ – 52

دندانپزشكي كودكان ۳ نظري

۱

۱۷

۱۷

۲ – 52

۴ – 52

دندانپزشكي كودكان ۱ عملي

۱

۳۴

۳۴

۱ – 52، 4 – 44، 39

۵ – 52

دندانپزشكي كودكان ۲ عملي

۲

۶۸

۶۸

۴ – 52، 6- 50

۵۳

راديولوژي دهان:

۱ – 53

راديولوژي دهان ۱ نظري

۱

۱۷

۱۷

ندارد

۲ – 53

راديولوژي دهان ۲ نظري

۱

۱۷

۱۷

۱- ۵۳

۳- ۵۳

راديولوژي دهان ۳ نظري

۱

۱۷

۱۷

۲ – 53، 1- 27

۴ – 53

راديولوژي دهان ۱ عملي

۱

۱۷

۱۷

۱ – 53

۵ – 53

راديولوژي دهان ۳ نظري

۱

۱۷

۱۷

۴ – 53، 39

۶ – 53

راديولوژي دهان ۳ عملي

۱

۳۴

۳۴

۵- ۵۳

۵۴

دندانپزشكي جامعه نگر:

۱- ۵۴

دندانپزشكي جامعه نگر نظري

۱

۱۷

۱۷

ندارد

۲ – 54

دندانپزشكي جامعه نگر نظري

۵

۱۷۰

۱۷۰

۱ – 54

۵۵

درمان جامع دندانپزشكي

۷

۲۳۷

۲۳۸

۶ – 53، 7 – 51، 9 – 50، 6- 49، 6 – 49، 5 – 47، 7 – 46، 6- 45، 7 – 44

۵۶

رساله (پايان نامه)

۱ – 56

رساله ۱ نظري عملي

۱

۸

۱۷

۴۵

۲ – 37، 36، 12

۲ – 56

رساله ۲ نظري عملي

۱

۸

۱۷

۲۵

۱ – 56

۳ – 56

رساله ۳ نظري عملي

۱

۸

۱۷

۲۵

۲ – 56

۴ – 56

رساله ۴ نظري عملي

۵

۴۲

۸۵

۱۲۷

۳ – 56

جمع

۴۴

۲۳۶

۱۰۲۰

۱۲۵۶

جمع كل

۲۱۷

۲۰۷۰

۳۲۳۰

۵۳۰۰

تذكر ۱: روابط بين واحدهاي نظري و عملي اختصاصي غير از آنچه در اين برنامه مشخص شده است برعهده شوراي آموزشي هر دانشكده مي باشد.

تذكر ۲: ارائه واحدهاي اختصاصي عملي بصورت همزمان و يا پس از واحدهاي اختصاصي نظري انجام شود.

فصل سوم

سرفصل دروس

 ۱۲اصول و مباني رايانه نظريعملي

تعداد و نوع واحد: ۲ واحد نظريعملي (۱/۵ واحد نظري۵/۰ واحد عملي)

هدف: آشنايي با رايانه و كاربرد آن در دندانپزشكي

سرفصل دروس:

۱ – مباني رايانه

واحدهاي اصلي رايانه و ارتباط آنها با يكديگر

حافظه و انواع آن

دستگاه هاي ورودي و خروجي

سخت افزار و نرم افزار

۲ – سيستم عامل(DOS)

فايلها درMS DOS

شروع كار با رايانه، راه اندازي سيستم

درايو فعال و تغيير دادن درايو فعال

راه اندازي مجدد، خاموش كردن دستگاه

ساختار درختي – ريشه – مسير – فهرست

فرمانهايTree,CD, RD, MD, Dir

فرمهايType, ren, Del, Copy

ادغام فايلها – ايجاد فايل

فرمانهايCHKDisk, Diskcopy, Format

۳ – سيستم عاملWindows

آشنايي مقدماتي با جديدترين(…,2000, 98) Windows

كار باMouseدرWindows

آشنايي با منوهايWindows

آشنايي با نحوه عملكرد فرامين گفته شده درDOSروي سيستمWindows

۴ – آموزشMedline

نحوه راه اندازي و كارCDهايMedlineبا استفاده از نرم افزار هايSpirsياWinspirsيادگيري منوهاي مختلفMedlineاز قبيلPrint, Download, Theasures, Index, Findو….

آموزش كاملSearchدر منويFindو يادگيري عملكردهاي#, or, andدر آن

۵ – اصول شبكه ها

آشنايي مقدماتي اصول شبكه ها و مفاهيمinternetو نرم افزارهاي مربوطه

(netscape, internet explorer)

آشنايي باWWW,FTP, Telnetو….

شناخت واژه هايnetmeeting, BBS, Usenet, URLو…

اصول نحوهSearchدرinternetو شناخت سايتهاي معتبر حاوي مقالات پزشكي

(www.lycos.com-www.yahoo.com-www.MWsearch.Com)

اصول مفاهيم و شناختE-mailو آدرسهاي آن

 

۱۳آسيب شناسي عمومي

تعداد و نوع واحد: ۶ واحد (۴ واحد نظري و ۲ واحد عملي

هدف: شناساندن تغييرات مرضي نسوج اعضاء سازنده بدن و تطابق اين تغييرات در كاربرد آنها در مشي كلينيكي، پيش آگهي و درمان ضايعات

۱ – 13 – آسيب شناسي عمومي نظري 4 واحد

۲ – 13- آسيب شناسي عمومي عملي 2 واحد

۱ -۱ ۳- آسيب شناسي عمومي نظري (۴ واحد)

سرفصل دروس:

۱كليات پاتولوژي، آزارهاي سلولي، رشد و واكنشهاي سلولي

الف – كليات پاتولوژي شامل: تاريخچه، تعاريف و تقسيم بندي هاي علمي و عملي پاتولوژي

ب – آزارهاي سلولي شامل: علل عمومي، مكانيزمهاي عمومي، علل و مكانيزم در آزارهاي ايسكميك و هيپوايسكميك، مكانيزم در آزارهاي سلولي غيرقابل برگشت – نقش راديكالهاي آزاد در آزار سلولي، نكروز و انواع آن، اندوخته شدن غير طبيعي مواد در سلول (چربيها – پروتئين ها، قندها، پيگمانها، عناصر و املاح …)

ج – چگونگي رشد و تمايز سلولي شامل: سيكل سلولي، حوادث مولكولي در رشد سلولي، عوامل محرك رشد، عوامل مهار كننده رشد سلولي

د – واكنش هاي سلولي شامل: آتروفي، هيپرتروفي، هيپرپلازي، متاپلازي

۲آماس و ترميم در نسوج

الف – آماسهاي حاد، مزمن و تحت حاد، تغييرات عروقي، حوادث سلولي و تحولات شيميائي

ب – سيستمهاي مداخله گر در آماس شامل: سيستم كمپلمان سيستم انعقادي و سيستم كينين

ج – ترميم در پي آماس: مكانيزمهاي ترميم نسجي

۳اختلالات هموديناميك

الف – ادم

ب – پرخوني و احتقان، خونريزي، هموستاز، ترومبوز، انعقاد خون

ج – آمبولي و انواع آن

د – انفاركتوس نسجي و شوك و پاتوژني آن

۴بيماريهاي ژنتيك

الف – تعاريف ضروري در شناخت ژنها و كروموزومها و آرايش ها و تغييرات طبيعي و غير طبيعي در آنها

ب – اختلالات ژني شامل: نحوة توارث در بيماريهاي اتوزوم غالب، مغلوب و وابسته بهXو ذكر نمونه هائي از هر يك

ج – اختلالات كروموزومي و ذكر برخي از انواع آنها

د – اختلالات توارثي چند عاملي مثل فشار خون، نقرس ….

 5ايميونوپاتولوژي

الف – جنين شناسي، سلول و بافت شناسي سيستم ايمني

ب – سيتوكائين ها – معرفي ساختمان و عمل سيستمH.L.A

ج – مكانيزمهاي آسيب هاي بافتي ايمينونولوژيك (واكنش هاي افزايش حساسيت ايمني) و ذكر انواع واكنش هاي آن (چهار نوع)

د – پيوند و رد پيوند و مكانيزمهاي مربوطه

ه – مكانيزم بيماري زائي در بيماريهاي اتوايميون و ذكر نمونه هائي از آنها

و – مكانيزم بيماري زائي در سندرومهائي ناشي از نقص سيستم ايمني و ذكر نمونه هائي از آنها

ز – آميلوئيدوزيس

۶نئوپلازي

الف – تعاريف، نامگذاري و طبقه بندي تومورها – مشخصات تومورهاي خوش خيم و بدخيم – متاستاز

ب – مباني مولكولي كانسرها (اتيوپاتوژني)

ج – جنبه هاي باليني و روش هاي تخصصي تومورها

۷عفونتها

الف – اصول كلي و پاتوژني بيماريهاي عفوني، طبقه بندي بيماريهاي عفوني براساس نوع ميكروب

ب – بررسي عفونتهاي باكتريال، ريكتزيا، كلاميديازيس، قارچها، انگل ها و ويروسها

۸اختلالات تغذيه اي و متابوليكي

۹پاتولوژي عوامل محيط زيست

۱۰بيماريهاي نوزادي و شيرخوارگي

 

۲۱۳آسيب شناسي عمومي عملي (۲ واحد)

عناوين لامهائي كه در پاتولوژي عملي لازم است ديده شوند بشرح زير ميباشند:

۱ – نكروز

۲ – تغيير چربي

۳ – رسوب هيالين

۴ – آميلوئيدوزيس

۵ – آماس حاد

۶ – آماس مزمن

۷ – زخم و نسج ترميمي

۸ – ترومبوز

۹ – پرخوني و احتقان

۱۰ – آمبولي

۱۱ – آنفاركتوس نسجي

۱۲ – پنوموني

۱۳ – سل

۱۴- اكتينوميكوز

۱۵ – آميبياز در روده

۱۶- كيست هيداتيك

۱۷ – زگيل (پاپيلوما)

۱۸ – كارسينوم سلول هاي بازال پوست

۱۹ – كارسينوم سلول هاي سنگ فرشي

۲۰ – خال

۲۱ – ملانوم

۲۲ – ليپوم

۲۳ – ليپوساركوم

۲۴ – فيبروم

۲۵ – فيبروساركوم

۲۶- استئوكندروم

۲۷ – كندروم

۲۸ – استئوساركوم

۲۹ – همانژيم

۳۰ – آنژيوساركوم

۳۱ – تراتوم خوش خيم

۳۲ – تراتوم بدخيم

۳۳ – مول هيداتيديفرم

۳۴ – كوريوكارسينوم

لازم به ذكر است كه طي ۱۷ جلسه و در هر جلسه دو عدد لام نشان داده مي شود.

 

۱۴آناتومي عمومي

تعداد و نوع واحد: ۶ واحد (۳ واحد نظري و ۳ واحد عملي)

هدف: قرار گرفتن ساختمان ماكروسكوپي بدن انسان

۱ – 14 – آناتومي عمومي نظري (3 واحد)

۲ – 14 – آناتومي عمومي عملي (3 واحد)

۱۱۴آناتومي عمومي نظري (۳ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – شرح كامل در مورد استخوانهاي (سر و صورت) – استخوان هاي پيشاني – غربالي – آهيانه – پشت سري

۲ – شرح استخوانهاي شب پره و گيجگاهي

۳ – شرح كامل استخوانهاي فك تحتاني و فك فوقاني – استخوان بيني – استخوان كامي – شاخك تحتاني – استخوان اشكي – استخوان گونه

۴ – شرح بقيه استخوانهاي صورت و استخوان لامي و مهره هاي گردن و مختصري در مورد استخوان جناغ و ترقوه و كتف

۵ – حدود گردن – شرح عناصر سطح قدامي طرفي گردن – شرح نيام هاي سطحي و عمقي و جلوي مهره اي عضله پوستي گردن و عضلات فوق لامي و تحت لامي.

۶ – غده تيروئيد – عضله جناغي چنبري پستاني – مثلث هاي گردن و عناصر داخل آنها و عروق اصلي گردن – غلاف كاروتيد

۷ – عضلات نردباني – قوس عصبي زير زباني – شبكه عصبي گردن – شبكه عصبي بازوئي – شريان و وريد زير چنبري

۸ – شبكه هاي عصبي ثباتي – شريان ثبات خارجي و داخلي و شرح كامل شريان درقي فوقاني – شرح كامل عصب ويگوس و زنجيره سمپاتيك

۹ – غده تحت فكي و زير زباني – عضلات پوستي صورت – عصب و شريان و وريد صورتي – اعصاب حسي صورت

۱۰ – ناحيه ماضغه و محتويات ناحيه گيجگاهي و ناحيه بناگوشي و محتويات – حدود ناحيه رجلي فكي

۱۱ – عناصري كه در ناحيه رجلي فكي وجود دارند – عصب فكي اصلي و تحتاني – شريان و وريد فكي داخلي عضلات رجلي خارجي و داخلي

۱۲- ساختمان پرده مننژز – وريدهاي مننژ – شريانهاي مننژ – دوازده زوج اعصاب مغزي – شريانها – وريدهاي مغزي

۱۳ – چشم

۱۴ – گوش

۱۵ –حدود و شرح كامل ناحيه خلف نيزه اي و محتويات آن – حلق و نرم كام

۱۶- شرح كامل حنجره

۱۷ – شرح كامل دهان و زبان

۱۸ – آناتومي عمومي توراكس

نوروآناتومي:

كليات

۱ – كليات نورون، سيناپس، رويان شناسي، اعصاب مركزي

۲ – نخاع شوكي

۳ – رومبانسفالون پياز نخاع، پل وارول، مخچه بطن چهارم

۴ – مغز مياني – برانسفالون – ديانسفالون

۵- ساختمان داخلي نيمكره مغز – بافت سفيد – نيمكره هاي مغز – بطن طرفي

۶ – رابطه هاي بين نيمكره ها، شيار بيشا، مننژها

۷ – گردن خون در دستگاه عصبي مركزي – دستگاه عصبي خودكار راههاي عصبي – راههاي حس دستگاه و راه حس بويائي – راه حس چشايي

۸ – راه حس شنوائي – راههاي تعادل – راههاي حركتي

۹ – استخوان شناسي – ستون مهره اي – استرنوم – دنده ها – استخوان ترقوه – جدار توراكس

۱۰ – ربه (پلورا) – قلب – مدياستينوم

۲۱۴آناتومي عمومي عملي (۳ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – استخوان شناسي عملي سر و صورت

۲ – تشريح سر و صورت و گردن

۳ – مختصري درباره اندام فوقاني و تحتاني

۴ – مختصري درباره تنه و لگن

 

۱۵انگل شناسي

تعداد و نوع واحد: (۱ واحد نظريعملي)

هدف: آشنائي با بيماريهاي انگلي و قارچي كه در محوطه دهان و مخاط آن ايجاد ضايعه كرده و يا بطور آزاد در آنجا زندگي مي كنند و نيز آلودگيهاي انگلي كه از طرف دندانپزشك ممكن است به بيمار منتقل شود و يا آنكه خود وي بدان مبتلا باشد و بايد آگاهي نسبت بدان داشته باشد.

سرفصل دروس نظري:

الف) كليات انگل شناسي:

۱ – تعريف انگل – تقسيم بندي انگلها – رابطه انگل با ميزبان و بالعكس – نمگذاري انگلها – عوامل انگلي آلوده كننده دهان

۲ – تك ياخته ها تعريف و مشخصات تك ياخته ها و انواع آن ها

۳ – خصوصيات آميب ها: آنتاميباژنژيواليس

۴ – خصوصيات تريكوموناسها و تريكومونانتاكس

۵ – ليشمانيا

۶ – توكسوپلاسما و پنوموسيستيس

۷ – كليات كرمها و انواع كرمها – فاسيولاوديكروسليوم

ب) كليات قارچ شناسي:

۱ – كانديديازيس برفك – پرلش و علائم باليني

۲ – اكينومايكوزيس و ژئوتريكوزيس

۳ – اسپروزيلويس – موكورومايكوزيس

۴ – رنوسيوروديوزيس و اسپوروتريكوزيس

۵ – قارچ هاي دو شكل پاتوژن بلاستومايكوزيس هيستوپلاسموزيس

سرفصل دروس عملي:

۱ –كرم شناسي نمونه نماتود و سستود: فاسيولا و ديكروسليوم

۲ – تك ياخته شناسي آميبها – تريكومونا: ليشمانيا – توكسوپلاسما

۳ – تشخيص آزمايشگاهي كانديازيس

۴- تشخيص آزمايشگاهي آسپرژيلوس – اسپروتريكوز – موكور – اسپورتريكوز – هيستوپلاسموز

 

۱۶ايمني شناسي

تعداد و نوع واحد: ۳ واحد (۵/۲ واحد نظري و ۵/۰ واحد عملي)

هدف: آشنائي با سيستم ايمني بدن

۱ – 16- ايمني شناسي نظري (5/2 واحد)

۲ – 16 – ايمني شناسي عملي (5/0 واحد)

۱۱۶ايمني شناسي نظري (۵/۲ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – كليات ايمونولوژي

۲ – خواص و صفات آنتي ژنها، طبيعي، مصنوعي، پروتئيني، هاپتن ها، سموم و اتوآنتي ژنها، آلرژنها

۳ – سلولهاي صلاحيت دار و اعضاي لنفاوي:

۴ – لنفوسيتهايTوB، پلاسموسيتها، متوسيتها، ماست سل ها، ماكروفاژها، سلولهاي سيستم رتيكولواندوتليال

۵ – ايمونوگلوبولين ها:

۶ – ساختمان

۷ – عمل رده ها:IgD IgE IgA IgM IgG

۸ – ژنتيك ايمونوگلوبولين ها

۹ – توليد ايمونوگلوبولين ها

۱۰ – كمپلمان و اجزاء آن:

۱۱ – ساختمان و پيدايش

۱۲ – روش هاي فعال شدن

۱۳ – كمبود هاي ارثي و بيماريهاي بازدارنده ها

۱۴ – پاسخ هاي غير اختصاصي: انفلاماسيون، فاگوسيتوز

۱۵- ايمونولوژي پيوند و دفع آن

۱۶ –مكانيزم پديده هاي مقاومت بدن: طبيعي، مادرزادي، اكتسابي (فعال و غيرفعال و ادبينو يا انتقالي)

۱۷ – واكنش هاي آنتي ژن و آنتي بادي

۱۸ – افزايش حساسيت زودرس

۱۹ – سيتوتوكسي سيته، ايمونوهموليز و ايمونوسيتوليز

۲۰ – ايمونوكمپلكس ها

۲۱- حساسيت ديررس، واسطه هاي بيولوژيك در ايمني سلولي

۲۲ – ايمونولوژيك (سيستم(HLA

۲۳ – ايمونوهماتولوژي: گروههاي خوني، انتقال خون و ناسازگاريهاي مادر و جنين

۲۴ – تولرانس در ايمني

۲۵ – اتوايمونيته: مكانيزم، تشخيص و درمان

۲۶ – ايمونولوژي سرطان:

۲۷ – فاكتورهاي موجود در ايجاد ايمني سرطان

۲۸ – تشخيص هومورال و سلولي

۲۹ – ايمونواستيمولاسيون

۳۰ – درمان و ايمونولوژي

۳۱ – ايمونوسوپرسورها: بيولوژيك، شيميائي

۳۲ – ايمونولوژي بيماريهاي عفوني: باكتريائي، انگلي، ويروسي

۳۳ – كمبودهاي ايمني

۲۱۶ايمني شناسي عملي (۵/۰ واحد)

سرفصل دروس:

(كارهايي كه بايد توسط خود دانشجو انجام گيرد):

۱ – پريسپيتاسيون در لوله و در ژل

۲ – آگلوتيناسيون ميكروبي: رايت يا ويدال

۳ – آگلوتيناسيون خوني: تعيينRHO.ABO

۴ – آزمايش فلوكولاسيون:V.D.R.L

۵ – اندازه گيريASO

(كارهائيكه بصورت دمونستراسيون بايد انجام بگيرد):

۱ – الكتروفورز و ايمونوالكتروفورز

۲ – تست كومبسCoombs test

۳ – كراس ماچCross match

۴ – تيتراژ كمپلمان

 

۱۷ – بافت شناسي انساني

تعداد و نوع واحد: ۳ واحد (۲ واحد نظري و ۱ واحد عملي)

هدف: قرارگرفتن ساختمان سلولي و ميكروسكوپي بدن انسان

۱ – 17 – بافت شناسي انساني نظري (2 واحد)

۲ – 17 – بافت شناسي انساني عملي (1 واحد)

۱۱۷بافت شناسي انساني نظري (۲ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – سلول و مقدمات بافت شناسي

۲ – انواع بافت پوششي

۳ – بافت همبند خاص (سلولها)

۴ – بافت همبند خاص (رشته و ماده بنيادي)

۵ – انواع بافت همبند (استخوان و انواع آن – عضله و انواع آن – غضروف و انواع آن)

۶ – خون و لنف

۷ – اعصاب (مركزي – محيطي و انتهاي عصب)

۸ – گردش خون

۹ – دستگاه دفاعي و عقده لنفاوي

۱۰ – طحال و تيموس

۱۱ – بافتهاي لنفوئيد

۱۲ – پوست و ضمائم پوست

۱۳ – غدد بزاقي

۱۴ – دهان

۱۵ –حلق

۱۶- زبان

۱۷ – مري

۱۸ – دندان

۱۹ – معده و غدد آن

۲۰ – روده ها و آپانديس

۲۱ – كبد

۲۲ – كيسه صفرا و پانكرآس

۲۳ – بيني

۲۴- سينوسها

۲۵ – حنجره

۲۶ – ناي

۲۷ – ريه و جنب

۲۸ – كليه

۲۹ – مجاري ادراري

۳۰ – بيضه

۳۱- مجاري مني بر

۳۲ – پروستات

۳۴ – رحم

۳۵ – لوله رحم

۳۶ – مثانه

۳۷ – غدد داخلي

۳۸ – اعصاب مركزي

۳۹ – گوش

۲۱۷بافت شناسي انساني عملي (۱ واحد)

سرفصل دروس:

نمايش لامهاي مربوط به بافتهاي بدن

 

۱۸بهداشت عمومي و آشنائي با نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني

 

تعداد و نوع واحد: (۲ واحد نظري)

هدف:آشنائي دانشجو با اصول كلي بهداشت عمومي و جنبه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي آن در جامعه اصول پيشگيري از بيماريها.

آشنائي با تشكيلات بهداشتي و درماني و آموزش پزشكي در كشور ايران و سازمانهاي بين المللي بهداشتي

سرفصل دروس:

۱ – مقدمه

۲ –تعريف سلامتي به روايتW.H.O

۳ – تعريف بهداشت عمومي

۴ – اصطلاحات متداول در بهداشت عمومي

۵ – آشنائي با(P.H.C)

۶ – اصول پزشكي پيشگيري و كنترل بيماريهاي واگير

۷ – اكولوژي محيط زيست و مهندسي بهداشت

۸ – آمار بهداشت

۹ – بهداشت خانواده

۱۰ – آموزش بهداشت

۱۱ – آزمايشگاه بهداشت

۱۲ – پرستاري بهداشت جامعه

۱۳ – بهداشت رواني

۱۴ – بهداشت حرفه اي

۱۵ – آشنائي با(WHO)سازمان بهداشت جهاني شعب و وظايف آن

۱۶ – آشنائي با نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني و سطوح مختلف ارائه خدمات در كشور

۱۷ – تعريف و تاريخچه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

۱۸ – آشنائي با حوزه معاونت بهداشتي در دانشگاه ها

۱۹ – بازديد از يك خانه بهداشت و يك مركز بهداشتي، درماني روستائي و يا شهري

 

۱۹بيوشيمي

تعداد و نوع واحد: ۵ واحد (۴ واحد نظري و ۱ واحد عملي)

هدف: شناخت بيوشيمي و ساختمان بدن انسان از نظر بيوملكولي

۱ – 19 – بيوشيمي نظري (4 واحد)

۲ – 19 – بيوشيمي عملي (1 واحد)

۱۱۹بيوشيمي نظري (۴ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – مقدمه شناخت بيوشيمي و ساختمان بدن انسان از نظر بيوملكولي

۲- ساختمان شيميائي كربوهيدراتها

۳ – ساختمان شيميائي ليپيدها

۴ – ساختمان شيميائي اسيدهاي آمينه، پروتئينها، شرخ مختصري از خواص آب،pHو تامپون

۵ – ساختمان شيميائي نوكلئوزيدها و نوكلئوتيدهاي آزاد

۶ – ويتامينها و كوآنزيمها

۷ – آنزيمها

۸ – هورمونها (ساختمان شيميائي، طبقه بندي و مكانيزم اثر)

۹ – اكسيداسيون بيولوژيك، انرژي و زنجير انتقال الكترون

۱۰ – غشاء سلولي و انتقالات

۱۱ – مكانيسم هضم و جذب (باختصار) و متابوليسم كربوهيدراتها

۱۲ – مكانيسم هضم و جذب (باختصار) و متابوليسم ليپيدها

۱۳ – مكانيسم هضم و جذب (باختصار) و متابوليسم پروتئينها، سرنوشت گروه آمين اوره سازي و متابوليسم بعضي از اسيدهاي آمينه

۱۴ – متابوليسم اسيدهاي نوكلئيك و نوكلئوتيدها

۱۵- بيوسنتز اسيدهاي نوكلئيك، پروتئين ها و اثر آنتي بيوتيكها

۱۶- تركيبات شيميائي خون

۱۷ – آب و الكتروليتها

۱۸ – تنظيم متابوليسم

۱۹ – تغذيه

۲۱۹بيوشيمي عملي (۱ واحد)

سرفصل دروس:

گروه بيوشيمي باتوجه به امكانات خود در زمينه هاي زير برنامه درس عملي را تنظيم مينمايد.

۱ – آشنائي با وسائل آزمايشگاهي

۲ – آزمايش ادرار

۳ – آزمايش بعضي از تركيبات خون

۴ – اندازه گيري پروتئينهاي تام سرم و الكتروفورز پروتئين ها

۵ – اندازه گيري بعضي از آنزيمهاي سرم و در صورت امكان ايزوآنزيمها

۶ – اندازه گيري الكتروليتهاي سرم و عناصر كمياب

 

۲۰جنين شناسي انساني

تعداد و نوع واحد: (۱ واحد نظري)

هدف: فراگيري مراحل تكامل جنين در انسان

سرفصل دروس:

الف)جنين شناسي عمومي:

۱ –تاريخچه و اهميت جنين شناسي

۲ – اعضاء تناسلي

۳ – پيدايش سلولهاي تناسلي يا گامتوژنز

۴ – تغييرات دستگاه تناسلي زن (سيكلهاي تناسلي) هورمونهاي مربوط به توليد مثل

۵ – اولين هفته تكامل (گشن گيري تا جايگزيني تخم) ناهنجاريها

۶- دومين و سومين هفته تكامل (جنين دو لايه اي و سه لايه اي)

۷ – تكامل تروفوبلاستها

۸ – هفته هاي چهارم تا هشتم تكامل (دورة امبريونيك)

۹ – لايه هاي زاينده و مشتقات آنها

۱۰ – لايه هاي سوماتيك و ويسرال مزودرم

۱۱ – دستگاه قلبي عروقي

۱۲ – قوسهاي برانشي يا قوسهاي حلقي

۱۳ – بافتهائي كه از مزودرم بوجود ميايند

۱۴ –لايه زاينده آندودرمال

۱۵- لايه زاينده اكتودرمال

۱۶ – شكل خارجي جنين در طي ماه دوم تكامل

۱۷ – پيدايش دستها و پاها

۱۸ – تكامل از اول ماه سوم تا آخر ماه دهم (دوره فيتال)

۱۹ – تكامل جفت و بندناف

ب) جنين شناسي اختصاصي:

۱ – تكامل سيستم استخواني

۲ – غضروفي

۳ – اسكلت بدن

۴ – تكامل سيستم عضلاني

۵ – تكامل ساختمان صورت سقف دهان و بيني

۶- تكامل دهان و دندان

۷ – تكامل پوست و مو

۸ – غدد چربي

۹ – غدد عرق

۱۰ – پستان

۱۱ – تكامل سيستم هاي تنفسي و گوارشي

۱۲ – تكامل سيستم عصبي و اعضاء حماسه

 

۲۱روانشناسي عمومي

تعداد و نوع واحد: (۲ واحد نظري)

هدف: آشنائي دانشجويان با نحوه تكامل شخصيت و رشد كودكان و نوجوانان و مشخص كردن عواملي كه باعث بيماري مي گردند و بحث درمورد بيماري روان تني و مسائل مختلف در اين قسمت.

 

سرفصل دروس:

۱ – مقدمات و تعاريف روانشناسي از ديدگاههاي مختلف

۲ – مفهوم نفس و عقل از ديدگاه قرآن

۳ – رشد از ديدگاههاي مختلف و تفاوتهاي فردي

۴ – ادراك و حافظه

۵ – هوش (تعاريف و آزمونهاي هوشي و نظريات مختلف در اين زمينه)

۶ –يادگيري (انواع، اهداف و نظريات)

۷ – شخصيت (رويكرد عصب شناسي، پديده شناسي – روان تحليلي – شناختي – وجود گرائي)

۸ – اختلالات شخصيت و طبقه بندي بيماريهاي رواني – رفتارهاي به هنجار و ناهنجار

۹ – رابطه پزشك و بيمار از ديدگاههاي مختلف

 

۲۲ژنتيك انساني

تعداد و نوع واحد: (۲ واحد نظري)

هدف: مطالعه پديده توارث در انسان در سطح خانواده و جمعيت مي باشد.

سرفصل دروس:

۱ – اصول توارث – بيماريهاي كروموزومي – بيماريهاي ژني.

۲ – انواع توارث بيماريها – ازدواجهاي خانوادگي – بيماريهاي وابسته به جنس

۳ – بيماريهاي پلي ژن – بيماريهاي جنيني – ناسازگاريهاي گروههاي خوني

۴ – ايمونوژنتيك – بيماريهاي هموگلوبين هاي غير طبيعي

۵ – كشت كروموزومي – مشاوره ژنتيكي – بيماريهاي مادرزادي

 

۲۳فيزيك پزشكي

تعداد و نوع واحد: ۲ واحد نظريعملي (۵/۱ نظري و ۵/۰ واحد عملي)

هدف: شناخت فيزيك پزشكي و ارتباط و كاربرد آن در پزشكي و دندانپزشكي

سرفصل دروس:

۱فيزيك بينائي:

ماهيت و خواص نور مرئي، اشعه زير قرمز، اشعة ماوراء بنفش و كاربرد پزشكي و دندانپزشكي آنها مطالعه فيزيكي چشم، تشخيص و تصحيح ناهنجاريهاي كروي، آستيگماتيسم و طرق تحقيق آن، مشخصات شبكيه، ميدان بينائي، تيزبيني، ديدن رنگ، ديدن با دو چشم، درك برجستگي اجسام

برنامه عملي (متناسب با امكانات موجود)

۲امواج وراء صوتي و كاربرد پزشكي آن:

توليد و خواص امواج وراء صوتي

خواص شيميائي و بيولوژيكي امواج وراء صوتي

كاربرد امواج وراء صوتي در پزشكي و دندانپزشكي

برنامه عملي (متناسب با امكانات موجود)

۳كاربرد جريانهاي پرفركانس در پزشكي و دندانپزشكي:

– توليد و خواص جريانهاي برفركانس

– خواص فيزيولوژيكي و موارد استعمال جريانهاي پرفركانس در پزشكي و دندانپزشكي

– جراحي الكتريكي

– حرارت درماني

– اثرات سوء و جريان الكتريسيته بر بدن راههاي مختلف آن

برنامه عملي (متناسب با امكانات موجود)

۴پزشكي هسته اي:

ساختمان اتم و انرژي هسته اي

راديواكتيو و خواص آن (پرتوهاي يونساز)

راديواكتيويته طبيعي

نوترونها، راديواكتيويته طبيعي

تشخيص و سنجش موادراديواكتيويته

مولكولهاي نشاندار و موارد استعمال پزشكي و دندانپزشكي آن

موارد استعمال راديوايزوتوپها در تشخيص و درمان

برنامه عملي (متناسب با امكانات موجود)

۵مباني فيزيكي راديولوژي و راديوتراپي:

ماهيت و خواص اشعه ايكس

مولدهاي اشعه ايكس

جذب و اندازه گيري اشعه ايكس

اصول فيزيكي پرتوتشخيصي و پرتودرماني

راديوبيولوژي

حفاظت در برابر پرتوهاي يون ساز

۶- ليزر در دندانپزشكي

توليد – خواص نور ليزر – انواع ليزرها – كاربردهاي كلينيكي در دندانپزشكي

 

۲۴فيزيولوژي

تعداد و نوع واحد: ۶ واحد (۵ واحد نظري و ۱ واحد عملي)

هدف: فراگرفتن عمل سلول، اندام، دستگاههاي بدن و ارتباط آنها با يكديگر

۱ – 24 – فيزيولوژي نظري (5 واحد)

۲ – 24 – فيزيولوژي عملي (1 واحد)

۱۲۴فيزيولوژي نظري (۵ واحد)

سرفصل دروس:

۱فيزيولوژي سلول و محيط آن:

هموستازيس و بخشهاي مايعي بدن – ساختمان و فيزيولوژي غشاء سلول – مكانيسمهاي انتقال (انتقال فعال، غيرفعال و تسهيل شده) – پتانسيل غشاء – فيزيولوژي غشاء بافتهاي تحريك پذير (عصب، عضله) – پتانسيل عمل و انتشار آن – پتانسيل عمل در تار عصبي – مقايسه پتانسيلهاي عمل در عضله قلب، عصب و عضلات مخطط و صاف – انقباض عضله صاف پتانسيل علم مركب – هدايت در سيناپس (عصب با عصب، عصب با عصب مخطط، عصب با عضله صاف) – فيزيولوژي ارگانلهاي سلول

۲فيزيولوژي خون:

فيزيولوژي بافتهاي خونساز و مراحل خونسازي – فيزيولوژي گلبولهاي قرمز – بحث كامل درباره هموگلوبين و نقش آن در حمل گازها – فيزيولوژي گلبولهاي سفيد – فيزيولوژي پلاكتها و مكانيزم انعقاد خون – فيزيولوژي پلاسما و لنف

۳فيزيولوژي عضله قلب:

آناتوموفيزيولوژي قلب – ويژگيهاي عضله قلب (الكتريكي، هدايتي، تأمين و مصرف اكسيژن) مكانيك قلب (سيستول و دياسيستول، سيكل قلب) برون ده قلب – اعصاب خارجي قلب – اثر يونها و هورمونها بر روي قلب – خودكاري قلب و بافت ويژه انتقال تحريكات در قلب – الكتروكارديوگرافي – اطلاعات كلي درباره وكتوركارديوگرام – جريان صدمه – اختلالات ريتم قلب مراكز نابجا – ضربات زودرس

۴فيزيولوژي گردش خون:

قوانين فيزيكي گردش خون عمومي (مقاومت عروقي، ويسكوزيته، جريان خون در عروق، فشار خون، فشار بحراني انسداد) – عوامل ايجاد كننده جريان خون (پمپ قلب، مقاومت عروقي، حجم خون) – گردش خون شرياني (فشار شرياني، نبض شرياني و عوامل مؤثر در آن، فيزيولوژي آرتريولها، فشار متوسط شرياني، روشهاي اندازه گيري فشار خون شرياني) – گردش خون مويرگي (تبادلات مويرگي، فشارهاي اسمتيك و هيدرواساتيك در مويرگها، قانون استارلينگ) گردش خون وريدي (اعمال انتقالي و ذخيره اي وريدها، پمپ وريدي، نبض وريدي مركزي، اندازه گيري فشار وريدي) تنظيم پرونده قلبي و روشهاي اندازه گيري آن (قوانين هترومتريك و هومئومتريك) – تنظيم عصبي فشار خون (رفلكسهاي گردش خون شامل رفلكسهاي گيرنده فشاري شيميائي) –تنظيم هومورال گردش خون (نقش كليه، نقش هورمونها و يونهاي موجود در خون) – تنظيم گردش خون در بافتهاي اختصاصي. (قلب، مغز، احشاء پوست، عضلات) – گردش خون ريوي – جريان لنف – تأثير فعاليتهاي عضلاني بر سيستم قلب و گردش خون بطوركلي – شوك گردش خوني.

۵فيزيولوژي تنفس:

آناتوموفيزيولوژي دستگاه تنفس – مكانيك تنفس (عضلات تنفسي، فشار داخل حبابچه اي، فشار فضاي جنبي) – قابليت ارتجاع ريه و قفسه سينه – قابليت پذيرش ريوي – نقش سورفكتانت – كار تنفسي (كار ارتجاعي، كار غير ارتجاعي شامل كار ويسكوزيته اي و كار مجاري هوائي) – حجم و ظرفيتهاي ريوي – حجم دقيقه اي – بازدم سريع در ثانيه – حداكثر شدت جريان ميان بازدمي – حداكثر ظرفيت تنفسي منحني جريان – فضاي مرده و تهويه حبابچه اي – قوانين گازها در رابطه با انتقال آنها از غشاء واحد تنفسي – تركيب و فشار گازهاي داخل حبابچه اي – تركيب گازهاي خون وريدي مجاور حبابچه ها – تبادلات گازي بين حبابچه ها و خون – نسبت تهويه به جريان خون – انتقال گازهاي تنفسي در خون (يادآوري اهميت هموگلوبين در انتقال گازهاي تنفسي) – تبادلات گازي در بافتها – مركز تنفس و قسمتهاي مختلف تشكيل دهنده آن – كنترل عصبي تنفس – كنترل هومورال تنفس – تنفس در شرايط غيرعادي (ارتفاعات، فعاليت عضلاني، تنفس جنين) – اعمال غير تنفسي ريه ها

۶فيزيولوژي كليهتنظيم مايعات بدن:

آناتوموفيزيولوژي كليه – گردش خون كليوي – ساختمان نفرون – فيلتراسيون گلومرولي و اندازه گيري آن – مكانيسمهاي توبولي براي جذب و دفع مواد مختلف – كليرانس پلاسما – مكانيسمهاي كليوي براي رقيق و غليظ كردن ادرار – مكانيسم خود تنظيمي گردش خون كليوي – مقايسه تركيبات ادرار و خون –كنترل حجم مايع خارجي سلولي و غلظت الكتروليتها در آن – مكانيسم ادرار كردن

۷فيزيولوژي تنظيمpHخون شرياني:

تعريفpH– فرمول هندرسن هلسباخ – انواع اسيدوز و آلكالوز و مكانيسمهاي جبراني – اثر بافرهاي خون – بافرهاي مايع خارجي سلولي – بافرهاي داخل سلولي – نقش دستگاه تنفس در تنظيمpH– نقش كليه در تنظيمpH

۸فيزيولوژي دستگاه گوارش و متابوليسم:

كليات اعمال حركتي دستگاه گوارش – جويدن و بلع – اعمال حركتي معده – اعمال حركتي روده باريك – حركات روده بزرگ و ناحيه ركتوآنال و رفلكس اجابت مزاج – ترشح بزاق و گوارش شيميائي در دهان – ترشح معده و تنظيم ترشح معده – گوارش معدي – ترشح اگزوكرين پانكراس و عمل گوارشي آن – ترشح صفرا و عمل گوارشي آن – ترشح و گوارش روده اي – جذب در دستگاه گوارش – اعمال متابوليك كبد – تعادل رژيم غذائي – اثرات فيزيولوژيك ويتامينها – جويدن و مكانيسم عصبي عضلاني آن

۹فيزيولوژي دستگاه عصب:

فيزيولوژي حسهاي پيكري – فيزيولوژي نخاع شوكي – فيزيولوژي تنه مغزي – فيزيولوژي مغز مياني – فيزيولوژي مخچه – فيزيولوژي تالاموس – فيزيولوژي هيپوتالاموس – فيزيولوژي قشرمغز – سيستم عصبي خود مختار – تنظيم درجه حرارت بدن – حس شنوائي و اختلالات آن – حس بينائي و فيزيولوژي چشم – اطلاعات كلي درباره: يادگيري و حافظه و رفلكسهاي شرطي، مايع مغزي نخاعي – فيزيولوژي چشائي و بويائي – اعمال حركتي تشكيلات شبكه اي – هسته هاي قاعده اي – صرع – فيزيولوژي درد و تئوريهاي درد

۱۰فيزيولوژي غدد درون ريز و دستگاه تناسلي:

مقدمه هورمون شناسي و مكانيسم عمل آنها – فيزيولوژي غدد آدنوهيپوفيز و نوروهيپوفيز – رابطه هيپوفيز با هيپوتالاموس – فيزيولوژي غدد تيروئيد – فيزيولوژي غدد پاراتيروئيد و متابوليسم كلسيم – لوزالمعده – اندوكرين و تنظيم ميزان قند خون – فيزيولوژي غدد فوق كليوي (بخش قشري و بخش مركزي) – اطلاعات كلي درباره: فيزيولوژي تيموس و اپي فيز، فيزيولوژي يائسگي، فيزيولوژي بلوغ در پسرها و فيزيولوژي پروستاگلاندينها، فيزيولوژي سيكل ماهانه

تذكر: فيزيولوژي سلول و محيط آن – تنفس – كليه و تنظيم مايعات بدن – دستگاه گوارش و متابوليسم گردش خون عيناً مانند فيزيولوژي پزشكي تدريس مي گردد ولي با حجم كمتر.

۲۲۴فيزيولوژي عملي (۱ واحد)

سرفصل دروس عملي:

برنامه عملي متناسب با سرفصل دروس فوق مي باشد.

 

۲۵- ميكروب شناسي

تعداد و نوع واحد: ۴ واحد (۳ واحد نظري و ۱واحد عملي)

هدف: آشنائي با ساختمان ميكروارگانيسمها و ارتباط آنها با بيماريهاي شايع دهان و دندان

۱ – 25 – ميكروب شناسي نظري (3 واحد)

۲ – 25 – ميكروب شناسي عملي (1 واحد)

۱۲۵ميكروب شناسي نظري (۳ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – تعريف و طبقه بندي باكتريها

۲ – اختلاف اوكاريوتها و پروكاريوتها

۳ – تعريف و تقسيم باكتري شناسي

۴ – تاريخچه باكتري شناسي

۵ – شكل و اندازه و ساختمان تشريحي باكتريها

۶ – تركيب شيميائي و توليد مثل باكتريها

۷ – طرز مطالعه باكتريها

۸ – دوره هاي حياتي باكتريها

۹ – تغييرات باكتريها: فنوتيپيك، ژنوتيپيك و غيره

۱۰ – متابوليسم باكتريها

۱۱ – اثر عوامل فيزيكي روي باكتريها

۱۲ – اثر عوامل شيميائي روي باكتريها

۱۳- اثر مواد ضد ميكروبي روي باكتريها

۱۴ – اكولوژي باكتريها

۱۵ – فلور طبيعي دهان

۱۶ – اپيدميولوژي باكتريها (در مورد باكتريها و ويروسهاي شايع ذكر مي شود)

۱۷ – بيماريزائي باكتريها

۱۸ – دفاع بدن در مقابل باكتريها

۱۹ – ميكروكوكاسيه ها: استافيلوكوك

۲۰ – استرپتوكوكاسيه آ: استرپتوكوك، پنوموكوك

۲۱ – نايسرياسيه ها

۲۲ – ويونلاسيه ها: گونوكوك مننگوكوك و ويونلا

۲۳ – باسيلاسيه ها: باسيلوسها، كلوستريديومها

۲۴ – لاكتوباسيلها

۲۵ – آكتي نوميستالها: كورينه فرمها، ميكوباكتريومها، آكتينوميستها ونوكارديا

۲۶ – آنتروباكترياسيه ها: سالمونلاها، شيگلاها، اشريشياها، كلبسيلا، سيتروباكتر، ادواردسيلا، اروينيا

۲۷ – پسودوموتاها

۲۸ – بروسلاها، يرسنياها، هموفيلوسها، برده تلاها، آلكالي ژنس، آكروموباكتر.

۲۹ – باكتروئيدياسه ها: باكتروئيدها (پروفيروموناس ها)، فوزوباكتريومها، لپتوتريكيا

۳۰ – ويبريوناسيه ها

۳۱ – اسپيريلاسيه ها

۳۲ – اسپيركتاسيه ها: اسپيروكت ها، بورلياها، لپتوسپيراها

۳۳ – كلوميدياسيه ها

۳۴ – ريكتزياها

۳۵ – كلاميداسه ها

۲ -۲ ۵ميكروب شناسي عملي (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – آشنائي با ميكروسكوپ و وسائل آزمايشگاه ميكروبشناسي

۲ – استريليزاسيون

۳ – مشاهده و شناخت

۴ – محيطهاي كشت ميكروبي

۵ – نمونه برداري (روش اسمير و…) از فلور طبيعي دهان و نواحي مختلف دهان

۶- طرز كشت و جدا كردن باكتريها

۷ – طرز تهيه، گسترش و رنگ آميزي باكتريها و ديدن محرك آنها

۸ – آزمايش ريزبيني و كشت انواع استافيلوكوكها و تشخيص استافيلوكوك بيماريزا از غيربيماريزا

۹ – آزمايش ريزبيني و كشت استرپتوكوك و پنوموكوك، مطالعه انواع هموليز و ساير آزمايشهاي مربوط به آنها، آزمايش ريزبيني لاكتوباسيل

۱۰ – آزمايش ريزبيني و كشت باسيل ديفتري و ديفتروئيدها، رنگ آميزي گرم، آلبرت، نايسر

۱۱ – مطالعه و كشت باكتريهاي هوازي

۱۲ – ميكوباكترياسه: مطالعه باسيل كخ و جذام، رنگ آميزي زيل نلسن، تلقيح به حيوان حساس

۱۳- اسپيروكتاسه ها: مطالعه و بررسي، ترپونم

۱۴- آنتي بيوگرام (تأثير آنتي بيوتيكها بر روي باكتريها و تعيين حساسيت و مقاومت باكتريها در مقابل آنتي بيوتيكها

۱۵- روشهاي مختلف شمارش باكتريها

 

۲۶ويروس شناسي

تعداد و نوع واحد: ۱ واحد نظريعملي

هدف: آشنائي با ساختمان ويروس ها و ارتباط آن ها با بيماريهاي دهان

سرفصل دروس:

۱ – تعريف و تاريخچه ويروسها

۲ – ساختمان ويروسها

۳ – خواص ويروسها

۴ – تكثير ويروسها

۵ – روابط بين ويروسها و سلول ميزبان

۶- روشهاي تشخيصي بيماريهاي ويروسي

۷ – باكتريوفاژها

۸ – مكانيسم اثر داروهاي ضد ويروسي

۹ – طبقه بندي ويروسها

۱۰ –HIV

۱۱ – ويروسهاي هپاتيت

۱۲ – ويروسهاي گروه تبخال

۱۳ – پيكوناويروسها

۱۴ – باكس ويروسها

۱۵ – آدنوويروسها

۱۶ – اريوويروسها

۱۷ – ميكوويروسها

۱۸ – هاري

۱۹ – ويروسهاي مولد سرطان

۲۰ – سيتومگالوويروسها

۲۱ – كارهاي عملي مربوط به ويروسها

 

۲۷آسيب شناسي دهان و فك و صورت

تعداد و نوع واحد: ۶ واحد (۴ واحد نظري و ۲ واحد عملي)

هدف: شناساندن تغييرات مرضي نسوج حفره دهان و ساختمان هاي مجاور آن (بطور مستقل و موضعي و يا در ارتباط با بيماريهاي سيستميك) و نيز تطابق اين تغييرات و كاربرد آنها در كلينيك، پيش آگهي و درمان ضايعات

۱ – 27 – آسيب شناسي دهان و فك و صورت 1 نظري (2 واحد)

۲ – 27 – آسيب شناسي دهان و فك و صورت 2 نظري (2 واحد)

۳ – 27 – آسيب شناسي دهان و فك و صورت 1 عملي (1 واحد)

۴ – 27 – آسيب شناسي دهان و فك و صورت 2 عملي (1 واحد)

۱۲۷آسيب شناسي دهان و فك و صورت ۱ نظري (۲ واحد)

سرفصل دروس:

آنوماليهاي رشدي تكاملي:

۱ – ناهنجاريهاي لب و كام

۲ – ناهنجاريهاي مخاط دهان

۳ – ناهنجاريهاي فك

۴- ناهنجاريهاي زبان

ايميونوپاتولوژي

تغييرات پاتولوژيك پري اپيكال:

۱ – پري اپيكال گرانولوما

۲ – پري اپيكال آبسه

۳ – كيست پري اپيكال

۴- استئيت كندانسه

۵ – استئوميليت (حاد، مزمن و استئوميليت گاره)

تغييرات پاتولوژيك اپيتليوم مخاط دهان:

۱ – هيپركراتوز، پاراكراتوز، ارتوكراتوز، اسپونژيوزيز، ديسپلازيا

۲ – لكوادما

۳ –Linea Alba

۴ – لكوپلاكيا شامل كراتوزيس خوش خيم، كراتوزيس همراه با ديسپلازي و اريتروپلاكيا

۵ – استوماتيت نيكوتنيك

ضايعات پوستيمخاطي:

۱ – ديسپلازي ارثي اكتودرم

۲- ليكن پلان

۳ – پسوريازيس

۴ – اريتم مولتي فرم و سندرم استيون جانسون و بهجت

۵- پمفيگوس و پمفگوئيد خوش خيم مخاطي

۶- اپيدرموليزبولوز

۷ – لوبوس اريتماتوز

۸ – اسكلرودرما

عفونتهاي ميكروبي، ويروسي و قارچي:

ويروسي

۱ – ژنژيواستوماتيت هرپتيك حاد يا اوليه

۲ – هرپس ثانويه

۳ –Aphthous minor

۴ –Aphthous major

۵ – هرپس زوستر

۶ – هرپانژين

۷ – سرخك

۸ – آبله مرغان

۹ – بيماري پنجه گربه

باكتريال:

۱ – مخملك

۲ – سل

۳ – سيفيليس

۴ – سوزاك

۵ –Miline lethal granuloma

۶ – اكتينوميكوزيس

قارچي:

۱ – كانديدآلبيكانس

۲ – هيستوپلاسموزيس

۳ – بلاستومايكوزيس

تومورهاي و كيستهاي ادنتوژنيك:

تومورها:

۱ – آملوبلاستوما

۲- آدنوماتوييدادنتوژنيك تومور

۳ – ادنتوما

۴- تومور پيندبورگ

۵ – ميكسوم ادنتوژنيك

۶ – املوبلاستيك فيبروما – املوبلاستيك – ادنتوما

۷ – سمانتوما (انواع سمانتوما)

كيستهاي ادنتوژنيك:

۱ – كيست پري اپيكال

۲ – كيست باقيمانده

۳ –كيست پريمورديال

۴ – كيست دانتي ژور

۵ – كيست رويشي

۶- كيست ژنژيوال

۷- كيست لاترال پريودنتال

۸ – كيست گورلين

۹ – كراتوسيست

Basal Cell-nevus, bifid rib

۲۲۷آسيب شناسي دهان و فك و صورت ۲ نظري (۲ واحد)

سرفصل دروس:

سيتولوژي دهان

بيوپسي و تكنيك هاي آن

تومورهاي نيك خيم و بدخيم اپي تليالي:

خوش خيم:

۱ – پاپيلوما و كراتواكانتوما

۲ – خالهاي پيگمانته (اينترادرمال – جانكشنال و كامپاوند)

بدخيم ها:

۱ –كارسينوم اين سايتو

۲- اسكواموس سل كارسينوما

۳ – وروكوكارسينوما

۴ – كارسينوم بازوسلولر

تومورهاي نيك خيم و بدخيم مزانشيمي:

خوش خيم:

۱ – فيبروم

۲ – م

۳ – گرانولاسل ميلوما (ميوبلاستوما)

۴ – شوانوما

۵ – نوروفيبروما

۶ – تراماتيك نوروما

۷ – همانژيوما

۸ – ملانوماي ارثي

۹ – سندرمSturges Weber

۱۰ – لنفانژيوم

بدخيم:

۱ – فبروساركوم

۲ – ليپوساركوم

۳ – استئوساركوم – كندروساركوم

۴ – ليوميوساركوم – رابدوميوساركوم

ضايعات غدد بزاقي:

۱ – بافت شناسي غدد بزاقي

۲ – نقص در ترشح بزاق

۳ – سيالوليتيازيس

۴ – عفونتهاي بزاقي ميكروبي و ويروسي

۵ – كيستهاي غدد بزاقي مانند موكوسل و رانولا و…

۶ – سندرمهاي غدد بزاقي (ميكوليكز و شوگرن)

تومورهاي غدد بزاقي:

خوش خيم:

۱ – پلئومورفيك آدنوما

۲ – توموروازتين

بدخيم:

۱ – پلئومورفيك آدنوماي بدخيم

۲ – موكواپيدرموئيد كارسينوما

۳ – آدنوئيد سيستيك كارسينوما (سيلندروما)

ضايعات متاستاتيك:

– تومورهاي متاستاتيك اپي تليالي

– تومورهاي متاستاتيك مزانشيمي

تظاهرات بيماريهاي متابوليك و هورموني:

كلسيم (استئوپروز)

۱ – اختلال مينرالها، فسفر – سديم و پتاسيم و روي

۲ – اختلال پروتئين ها (اسيدهاي آمينه) آميلوئيدوزPerphytice

۳ – اختلال متابوليسم كربوهيدراتها – شامل اختلالات متابوليسم در موكوپلي ساكاريدها

۴ – اختلال متابوليسم چربي ها

۵ – اختلالات ويتامينهاD,C,B,A

۶ – اختلالهاي متابوليسم هورمونها (هيپوفيز – تيروئيد – پاراتيروئيد – آدرنال)

۷ – لوزالمعده بيماري ديابت

ضايعات استخواني:

۱ – ژانت سل مركزي و ضايعات فيبرواستئوز

۲ – هيپرپاراتيروئيديسم

۳ – چروبيسم

۴ – فيبروزديسپلازي

۵ – اسيفاين فيبروم مركزي

۶ – بيماري پاژت استخوان

ضايعات پيگمانته مخاط دهان:

۱ – پيگمانتاسيون فيزيولوژيك

۲ – افليت

۳ – ملانوم بدخيم

۴ – بيماري آديسون

۵ – سندرم پوتس جگر

ضايعات شبه تومورال حفره دهان:

۱ – فيبرم تحريكي (فيبروم)

۲ – اپوليس فيشراتوم

۳ – گرانولوم پيوژنيك

۴ – ژانت سل محيطي

۵ – فيبروم محيطي

۶ – اپوليس گرانولوماتوز

  

۳۲۷آسيب شناسي دهان و فك و صورت ۱ عملي (واحد عملي)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

آموزش ۲۰ عدد اسلايد ميكروسكوپي از ضايعات فك و دهان در آزمايشگاه و تشخيص افتراقي ضايعات با استفاده از روشProblem Based Case Presentation

۴۲۷آسيب شناسي دهان و فك و صورت ۲ عملي (۱ واحد عملي)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

آموزش ۲۰ عدد اسلايد ميكروسكوپي از ضايعات فك و دهان در آزمايشگاه و تشخيص افتراقي ضايعات با استفاده از روشProblem Based Case Presentation

 

۲۸آشنائي با وسايل و تجهيزات دندانپزشكي و نگهداري آنها

تعداد و نوع واحد: ۱ واحد نظري

هدف: آشنائي با وسايل و لوازم دندانپزشكي و طرز كاربرد و نگهداري از آن در دندانپزشكي

سرفصل دروس:

۱كليات

آشنائي با يونيتهاي برقي و پنوماتيكي و يونيتهايي كه بورد ميكرو موتور دارد و يونيتهاي ايراني و قطعات آنها

۲ – آشنائي با ساكشنهاي آبي، پرتابل، هوائي و مركزي و قطعات آنها

۳ – آشنائي با پدالهاي برقي و پنوماتيكي و قطعات آنها

۴ – محاسبه برق مصرفي هر يونيت و صندلي و علائم انحصاري يونيتها و جدول محاسبات بار فوت پونت و جدول محاسبات فارانهايت و سانتيگراد جهت دستگاههاي حرارتي و آشنائي با چراغ يونيت و مقدار نور آن به لوكس و آشنائي با عيوب دستگاهها

۲صندليها

۱ – آشنائي با صندليهاي برقي و صندليهاي هيدروليكي و صندليهاي پنوماتيكي و آشنائي با قطعات آنها

۲ – آشنائي با كمپرسورهاي مركزي و درايرها (رطوبت گير) و كمپرسورهاي مخزني و كمپرسورهاي خشك بدون روغن

۳ – آشنائي با تابوره هاي هيدروليكي، تابوره هاي گازي و عيوب آنها

۳ايسنترومنتها

۱ – توربين ايربرن(Air borne)و بلبرينگي و نوري و آشنائي با ساختمان آنها

۲ – ايرموتورهاي پره اي و ساچمه اي و آشنائي با ساختمان داخلي آنها

۳ –ميكروموتورهاي مختلف و آشنائي با ساختمان داخلي آنها

۴ – انگل هاي مختلف دور كم و دور زياد

۵- هندپيسهاي مختلف دور كم و دور زياد

۶ – آپكس فايندر و پالپ تستر و دستگاه جرم گيري و لايت كيور و راديوگرافي و آشنائي قطعات آنها

۷ – كوره هاي ويتا و موتور آويز و دستگاههاي لابراتواري و طريقه استريل اينسترومنتها و آشنائي با عيوب دستگاهها

 

۲۹اخلاق پزشكي

تعداد و نوع واحد: ۱ واحد نظري

هدف: هدف اين درس آشنائي دانشجويان با اصول اخلاق پزشكي از ديدگاه اسلام مي باشد تا پس از پايان اين دوره علاوه بر اطلاع از اصول اخلاق پزشكي تغييراتي در رفتار و عادت حرفه اي ايشان به عمل آيد.

سرفصل دروس:

۱ – مقام و منزلت انسان 2- اهميت طبابت 3 – انگيزه هاي طبابت 4- رابطه دانشهاي پزشكي و ارزشهاي اخلاقي 5 – تقدم بهداشت و پيشگيري بر دارو و درمان 6- روانشناسي بيمار 7 – خوشروئي و خوشخوئي 8 – اخلاق جنسي: تقوي بعنوان مصونيت و رابطه گناه و نگاه 9 – امانت 10 – صداقت 11 – پزشك و پيشرفت علم (تداوم مطالعه، يادداشت برداري، اشتراك مطبوعات و مجلات علمي) 12 – شغل پزشكي بعنوان عبادت و نه تجارت 13 – پرهيز از حسادت 14 – پرهيز از رياست طلبي 15 – اهميت ورزش 16 – ويژگيهاي پزشكان تاريخ اسلامي 17 – سلامتي بعنوان بهترين هديه 18 – طبيب بعنوان حبيب 19 – اميدوار نمودن بيمار به بهبود 20 – ابتكار و نوآوري در معالجات 21 – زهد و سخاوت 22 – رازداري 23 – رابطه پزشك و اساتيد خويش 24 – پزشك و ساير پزشكان 25 – پزشك و پرستار 26 – آشنائي با علم تغذيه 27 – پرهيز از شهرت طلبي 28 – پذيرش اشتباهات 29 – مقايسه اجرمعنوي و اجرت مادي 30 – ارزش خدمت به محرومان 31- اخلاص و پرهيز از ريا و تظاهر 32 – ياد خدا، بعنوان مهمترني عامل شفابخش

 

۳۰آناتومي دندان

تعداد و نوع واحد: ۴ واحد (۱ واحد نظري و ۳ واحد عملي)

هدف: آشنائي با شكل آناتومي دندانها

۱ – 30 – آناتومي دندان نظري (1 واحد)

۲ – 30 – آناتومي دندان عملي (3 واحد)

۱۳۰آناتومي دندان نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – اطلاعات كلي درباره آناتومي دندان

۲ – نام گذاري و فرمولهاي دندانهاي شيري و دائمي

۳ – چگونگي رشد و نمو و رويش دندانهاي شيري و دائمي

۴ – آناتومي هر يك از دندانهاي شيري

۵ – آناتومي هر يك از دندانهاي دائمي

۶ – تشريح حفره پالپ هر يك از دندانهاي دائمي

۲۳۰آناتومي دندان عملي (۳ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

محل آموزش: لابراتوار

سرفصل دروس:

تراش آناتوميك سطوح مختلف دنداني شامل دندانهاي قدامي فك بالا و پائين – دندانهاي پره مولر اول دوريشه و پره مولر دوم بالا

دندانهاي پره مولر پائين يكعدد – دندان مولر فك پائين و بالا از هر كدام يكعدد

۳۱بيماريهاي داخلي

تعداد و نوع واحد: ۳ واحد نظري

هدف: آموزش و شناساندن بيماريهاي داخلي و رابطه آنها با دندانپزشكي باتوجه به درمانهاي مشترك

۱۳۱بيماريهاي داخلي ۱ (۱ واحد)

۲۳۱بيماريهاي داخلي ۲ (۲ واحد)

۱۳۱بيماريهاي داخلي ۱ (۱ واحد نظري)

سرفصل دروس:

۱ – شرح حال و معاينه كامل بيمار

۲ – كنترل علائم حياتي

۳ – بيماريهاي عفوني (ميكروبي، ويروسي، قارچي) اوريون – ديفتري – تب رماتيسمي و عوارض آن – عفونتهاي استافيلوككي – استرپتوككي – گرم منفي ها – لنفانژيت – لنفادنيت – هپاتيت هاي ويرال – كزاز – اكتينو ميكوزيس – سل و…

۴- بيماري هاي آميزشي

۵ – بيماريهاي خون و لنف: كم خونيها – هموگلوبينوپاتيها – بيماريهاي مغز استخوان – بحث انعقاد خون – لوسمي.

۶- بيماريهاي تغذيه اي و متابوليك – كمبود ويتامين ها – سوء تغذيه و فقر غذائي – اختلال آب و الكتروليت – هيپو و هيپرگليسمي – ديابت.

 

۲۳۱بيماريهاي داخلي ۲ (۲ واحد نظري)

سرفصل دروس:

۱ – غدد داخلي

۲ – بيماريهاي عضلاني استخواني – آرتريت ها – روماتوئيد آرتريت ها – بيماريهاي استخواني عضلاني با تأكيد با حرفه دندانپزشكي

۳ – بيماريهاي كبدي: يرقان – هپاتيت – سيروزها

۴- بيماريهاي كليوي مرتبط با درمانهاي دندانپزشكي

۵ – بيماري هاي قلبي مرتبط با درمانهاي دندانپزشكي

۶ – مراقبتهاي لازم در درمانهاي دندانپزشكي جهت بانوان باردار

۷ – عوارض دهاني درمانهاي عمومي

۸ – بيماريهاي عصبي – درد – سردردها – سرگيجه – خونريزي هاي داخل جمجمه – بيمار از هوش رفته (اغماء)

۹ – آلرژي – بيماريهاي اتوايمون – شوك انافيلاكتيك

۱۰ –مسموميت حاد و درمان آن

۱۱- بيماريهاي تنفس: علائم و نشانه ها – معاينه و تشخيص كلينيكي – آمفيزم – برنشيت اتلكتازي پنوموتراكس – نارسائي حاد ريه – خيز ريه – جسم خارجي در تراشه و ريه –تاكيد در رابطه با درمانهاي دندانپزشكي

۱۲ – بيماريهاي گوارش: تشخيص كلينيكي – اسهال و استفراغ – دل درد – زخم معده گاستريت – ديسفاژي ها – شكم حاد جراحي – رابطه بيماريهاي مخاط دهان و مخاط گوارشي

۱۳ – درمانهاي سرطانها و عوارض ناشي از آنها بر دهان و دندان

۳۲- بيماريهاي رواني

تعداد و نوع واحد: ۱ واحد نظري

هدف: آموزش و شناسايي بيماريها و اختلالات رواني در ارتباط با بيماريهاي دندانپزشكي و روشهاي درماني آنها

سرفصل دروس:

۱ – طبقه بندي بيماريهاي رواني

۲ – اختلالهاي خلقي

۳ – اختلالهاي پسيكوتيك (روانپريشي ها)

۴ – اختلالهاي اضطرابي (اضطراب عمومي، وسواس، فوبيا، اختلالهاي تبديلي و تجزيه اي و(PTSD

۵ – ارتباط بين اختلالهاي روانپزشكي و بيماريهاي دندانپزشكي

۶- اختلالهاي شخصيتي

۷ – اختلالهاي رواني – جسمي

۸ – اختلالهاي خواب

۹ – سوء مصرف مواد (اعتياد)

۱۰ – مروري بر درمانهاي داروئي در روانپزشكي

۱۱ – اشاره اي بر انواع روان درماني ها

 

۳۳بيولوژي دهان

تعداد و نوع واحد: ۱ واحد نظري

هدف: فراگيري و روابط و كاربرد قسمتهائي از علوم پايه و دروس اختصاصي در ارتباط بيولوژيك با حفره دهان و فك و صورت

سرفصل دروس:

۱ – درد و كنترل آن در حفره دهان و فك و صورت

۲ – جويدن

۳ – بلع

۴- بيولوژي حسهاي حرارت، لمس، ذائقه در حفره دهان

۵ – ميكروسيركوليشن و مايعات بين بافتي

۶ – بيولوژي استخوان

۷ – بافت پوشش دهان و بافت هم بندي

۸ – بيولوژي مواد معدني دندان و استخوان

۹ – متابوليسم فسفروكلسيم باتوجه به حفره دهان، دندانها و فكين

۱۰ –Mineralizationمينا، عاج و سمنتوم

۱۱ – بيولوژي غدد بزاقي، بزاق و تركيبات آن

۱۲ – آنزيمهاي بزاق و نقش آنها

۱۳ – اثر داروها بر ترشح بزاق

۱۴ – شناخت اثر سوء داروها بر مخاط دهان و دندانها

۱۵ – بيولوژي پريودونشيم در سلامت و بيماري

۱۶ – تشكيل و تركيب پلاك دنداني

۱۷ – متابوليسم پلاك

۱۸ – پيشگيري و كنترل پلاك

۱۹ – ميكروارگانيزمهاي حفره دهان

۲۰ – بررسي بيماريزائي ميكروارگانيسمها بر روي دندانها پريودنشيوم و مخاط دهان

۲۱ – ايمنولوژي در حفره دهان

۲۲ – تغذيه و تأثير آن بر بافتهاي حفره دهان و دندانها

 

۳۴تغذيه و نقش آن در بهداشت دهان و دندانپزشكي پيشگيري

تعداد و نوع واحد: ۱ واحد نظري

هدف: آشنائي دانشجويان با انواع مواد غذايي و تاثير آنها در بهداشت عمومي و دندانپزشكي پيشگيري

سرفصل دروس:

۱ – تعريف تغذيه براساسWHO

انواع غذاها – مواد غذائي – وعده هاي غذائي – رژيم غذائي – جداول غذائي – نگهداري و ذخيره غذا، تهيه، پخت و بهداشت مواد غذائي

۲ – غذاFood– ماده مغذي و غير مغذي – تركيبات شيميائي غذاها – سوء تغذيه – چاقي – گرسنگي – تعادل مسائل تغذيه اي ايران و جهان – پايش رشد كودكان – خدمات تغذيه درPHC: تغذيه در گروه هاي آسيب پذير (مادران حامله – شيرده – كودكان و سالمندان) – نقش تغذيه در بهداشت عمومي

۳ –كربوهيدرات ها – منوساكاريدها – دي ساكاريدها – اليگوساكاريدها – پلي ساكاريدها – مشتقات منوساكاريدها (سوربيتول – مانيتول ….)

۴ – پروتئين ها – اسيد آمينه هاي ضروري – منابع غذائي پروتئين ها – وظايف پروتئين ها در بدن – نقش پروتئين ها در توليد انرژي – كيفيت پروتئين ها

۵ – چربي ها – انواع اسيدهاي چرب: نقش چربي ها در توليد انرژي – منابع چربي ها – نقش چربي ها در بدن

۶- ويتامين ها – انواع ويتامين ها (محلول در آب – محلول در چربي)

عواملي كه بر روي ويتامين هاي موجود در مواد غذائي اثردارد.

انواع ويتامين ها و كمبود هر كدام به تفكيك

۷ – املاح يا عناصر معدني:

تقسيم بندي عناصر معدني – نقش تركيبات معدني – كلسيم – آهن….

۸ – عناصر كمياب: يد – فلوئور

۹ – مسموميت هاي غذائي، سموم و غذاهاي سمي انواع مسموميت ها

۱۰ – نقش تغذيه در دندانپزشكي پيشگيري و بهداشت مدارس

 

۳۵جنين و بافت شناسي دهان، دندان و فك

تعداد و نوع واحد: ۳ واحد (۲ واحد نظري و ۱ واحد عملي)

هدف: آموزش و شناساندن انواع سلول و تركيب آنها و عناصر طبيعي سازنده نسوج سخت و نرم دندان، حفره دهان، فكين و ساختمانهاي مجاور آن

۱ – 35 – جنين و بافت شناسي دهان، دندان و فك نظري (2 واحد)

۲ – 35 – جنين و بافت شناسي دهان، دندان و فك عملي (1 واحد)

۱۳۵- جنين و بافت شناسي دهان، دندان و فك نظري (۲ واحد)

سرفصل دروس:

۱جنين شناسي دهان

مقدمه و معرفي – تشكيل و تكامل سيستم استخوان سازي – جمجمه – مفصل گيجگاهي فكي، سيستم عضلاني – صورت، سقف دهان و بيني – پوست و ضمائم آن – دندانها – لوله گوارشي و ضمائم آن – غدد بزاقي

۲استخوان فكين

۳- عاج سازي و تشكيل مينا

۴عاج

عاج بين گلبولي – عاج گلبولي – مناطق مرده كه در اثر سايندگي دندان ايجاد ميشود.

مناطق مرده كه در اثر پوسيدگي دندان ايجاد ميشود. عاج ترميمي كه بعد از پوسيدگي دندان ايجاد مي شود. عاج ترميمي كه در اثر تهيه حفره بوجود مي آيد. لايه دانه دار تومز – عاج سازي ناقص – اثر كمبود ويتامين ها

۵مينا

دوكهاي مينايي – تافت هاي مينايي – لامل مينايي – خطوط افزايش – رتزيوس – نوارهاي هانترشرگر – پوسيدگي ها – جهت منشورهاي مينايي در ناحيه طوق – ميناي ناقص

۶پالپ

تشريح موضعي و شكل كلي – مجراي ته ريشه – عروق خوني – تركيب سلولي – پالپ بالغ – اعصاب پالپ – تغييرات قهقرائي – عكس العمل پالپ

۷سمان

۸بافتهاي نگهدارنده دندان

غشاء پريودنت – آلوئول – رشد و تكامل لثه – ساختمان لثه – مخاط لثه

۹جوانه زدن و ريختن دندانها

۱۰كام

۱۱- فك فوقاني و تحتاني

رشد و تكامل فك فوقاني و تحتاني – رشد و تكامل زائده آلوئلر – تغييرات فيزيولوژيك در زائده آلوئلر – تجديد ساختمان داخلي استخوان – نكات و ملاحظات كلينيكي

۱۲غشاء مخاطي دهان

خصوصيات عمومي – مرز بين پوست و غشاء مخاطي – تقسيمات جزئي مخاط دهان – مخاط مخصوص جويدن – لثه – جويدن خون و اعصاب – اتصال دندان و لثه – رشد و تكامل – ساختمان اتصال اپي تليال – تغيير مكان اتصال دنداني – لثه اي – طرز اتصال و پيوستگي اپي تليوم – ناودان يا شيار لثه اي – كام سخت – پاپي ثنايائي – چينهاي كامي – مخاط پوشاننده – لب و گونه – بن بست دهليزي – زبان و كف حفره دهان – جوانه هاي چشائي

۱۳غدد بزاقي

تقسيم بندي غدد بزاقي – عناصر ساختماني غدد بزاقي – قسمتهاي انتهائي – انواع سلولهاي ترشحي – نظم و ترتيب سلولها در غدد مختلط – مجاري و مجاري واسطه اي – غدد بزاقي اصلي – انواع غدد بزاقي برحسب قرار داشتن – سلولهاي ميواپي تليالي – ارتباطات اندوكرين – ملاحظات كلينيكي

۱۴- رويش دندانها

بافت شناسي جوانه زدن – مرحله قبل از جوانه زدن – مرحله رويش قبل از انجام وظايف دندان – مرحله رويش با انجام وظايف دندان – نحوه جوانه زدن – نكات و ملاحظات كلينيكي

۱۵افتادن دندانهاي شيري

مقدمه و تعريف – مرحله ريختن دندانهاي شيري – نكات و ملاحظات كلينيكي – بقاياي دندانهاي شيري – دندانهاي شيري باقيمانده – عدم ظهور دندانهاي شيري

۱۶- مفصل گيجگاهي فكي

بافت شناسي – ساختمان استخوان – پوشش مفصلي – كپسول مفصلي – نكات و ملاحظات كلينيكي

۱۷سينوس فكيفك بالاپيشانياتموئيد

رشد و تكامل – نكات تشريحي – بافت شناسي – وظيفه و عمل سينوس – نكات و ملاحظات كلينيكي

۱۸هيستوشيمي نسوج دهان

 

۲- ۳۵ جنين و بافت شناسي دهان، دندان و فك عملي (۱ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

سرفصل دروس:

نمايش لامهاي مربوط به فك و دهان ودندان

 

۳۶روش تحقيق در علوم پزشكي

تعداد و نوع واحد: ۲ واحد نظري

هدف:

۱ – آشنائي دانشجو با روشهاي متداول تحقيق در علوم پزشكي و دندانپزشكي

۲- توانائي دانشجو در جمع آوري و بيان آماري اطلاعات

۳ – آشنائي دانشجو با استنباط آماري به منظور درك كامل مقالات پزشكي و دندانپزشكي

۴ – توانائي دانشجو در انجام تحقيقات ساده پزشكي و بهداشتي

سرفصل دروس:

۱ – مفهوم تحقيق و انواع آن

۲ – مراحل مختلف يك تحقيق

۳ – انواع اطلاعات – روشهاي جمع آوري اطلاعات

۴ – طبقه بندي اطلاعات و بيان آن بوسيله جدول و نمودار

۵ – توصيف عددي اطلاعات (شاخصها، مركزي و پراكندگي)

۶ – مفهوم احتمال و بيان قوانين ساده

۷ – توزيع دو جمله اي و كاربرد آن در علوم پزشكي

۸ – توزيع نرمال و كاربرد آن در علوم پزشكي

۹ – نمونه گيري و تكنيكهاي ساده آن

۱۰ – قضيه حد مركزي – برآورد حدود اعتماد و ميانگين و نسبت برآورد تعداد نمونه

۱۱- مفهوم فرضيه – تست آماري، اشتباه نوع اول و دوم

۱۲ – چند آزمون مهم آماري كه بيشتر در مقالات پزشكي و دندانپزشكي مشاهده ميگردد (آزمون اختلاف ميانگين و نسبت از يك عدد ثابت، آزمون اختلاف دو ميانگين و دو نسبت)

۱۳ – مفهوم همبستگي بين دو نسبت و روش بررسي آن در نماد كمي و كيفي (ضريب همبستگي آزمون، ضريب همبستگي با عدد صفر و جدول موافق)

۱۴- بررسي آماري چند مقاله دندانپزشكي انتخاب شده

 

۳۷زبان خارجي تخصصي

تعداد و نوع واحد: ۴ واحد نظري

هدف: در اين مرحله هدف از تدريس زبان قادر ساختن دانشجو به استفاده از متون علمي به زبان خارجي است.

۱ – 37 – زبان خارجي تخصصي 1 (2 واحد نظري)

۲ – 37 – زبان خارجي تخصصي 2 (2واحد نظري)

۱۳۷زبان خارجي تخصصي ۱ (۲ واحد)

سرفصل دروس:

متني از كتابOutline of oral and dental anatomy- Jack youngو در عين حال متن درس ميتواند با انتخاب استاد مربوطه و تصويب شوراي آموزشي دانشكده از كتب ديگر دندانپزشكي يا پزشكي انتخاب گردد.

۲۳۷زبان خارجي تخصصي ۲ (۲ واحد)

سرفصل دروس:

متن اين درس كه ضرورتاً بايد سنگين تر از متن زبان تخصصي ۱ باشد با انتخاب استاد مربوطه و تصويب شوراي آموزشي دانشكده از كتب دندانپزشكي انتخاب گردد.

 

۳۸فارماكولوژي

تعداد و نوع واحد: ۲ واحد نظري

هدف: شناختن مكانيسم، سميت و طرز بكار بردن داروها در انسان

سرفصل دروس:

۱ –كليات فارماكولوژي

۲ – منابع

۳ – جذب و پخش داروها در بدن

۴ – متابوليسم، دفع و چگونگي اثر داروها در بدن

۵ – تداخل اثر داروها

۶- واكنشهاي داروئي و عوارض آن در دوران حاملگي

۷ – افزايش حساسيت به داروها

۸ – هيستامين

۹ – برادي كنين

۱۰ – كليات دستگاه عصبي خودكار

۱۱ – انتقال عصبي كولينرژيك و داروهاي محرك پاراسمپاتيك

۱۲ – داروهاي آنتي كولينرژيك

۱۳ – انتقال عصبي آدرنرژيك و داروهاي محرك سمپاتيك

۱۴ – داروهاي مسددگيرنده هاي آلفا و بتاي سمپاتيك

۱۵ – داروهاي ضد افزايش فشار خون شرياني

۱۶ – داروهاي مسدد عصبي

۱۷ – عضلاني

۱۸ – كليات هوشبري عمومي

۱۹ – هوشبري هاي عمومي و داروهاي پيش هوشبري

۲۰ – بيحس كننده هاي موضعي

۲۱ – داروهاي آرامش بخش

۲۲ – ضد پسيكوز و ضد دپرسيون

۲۳ – داروهاي خواب آور

۲۴ – داروهاي ضد تشنج و ضد بيماري پاركينسون

۲۵ – داروهاي ضد درد مخدر و غير مخدر

۲۶ – خونريزي در دندانپزشكي و درمان آن

۲۷ – كليات آنتي بيوتيكها و سولفاميدها

۲۸ – آنتي بيوتيك ها

۲۹ – داروهاي ضد عفوني كننده موضعي

۳۰ – فارماكولوژي غدد مترشحه داخلي

۳۱ – ويتامين ها و مواد معدني

۳۲ – فارماكولوژي بعضي از بيماريها در ارتباط با دندانپزشكي

 

۳۹كنترل عفونت در دندانپزشكي

تعداد و نوع واحد: ۱ واحد نظري

هدف: آشنايي با بيماريهاي عفوني و خطرناك كه از راه خون، بزاق يا تنفس انتقال پيدا مي كنند و جلوگيري از سرايت اين بيماريها از بيماران به يكديگر و همچنين به دندانپزشك و همكاران وي و يا بالعكس مي باشد.

سرفصل دروس:

۱- ميكروبيولوژي از ديدگاه كنترل عفونت

۲- مختصري درباره تاريخچه بيماريهاي عفوني

۳آشنايي با خصوصيات ميكروارگانيزمها بطور مختصر:

باكتريها – ويروسها – قارچها

 4راه هاي انتقال عفونت در دندانپزشكي:

انتقال از راه هوا(Air borne infections)

انتقال از راه خون ((Blood borne infections

منابع ميكروارگانيزم ها

ناقلين بدون علامت

مراحل ايجاد يك بيماري عفوني

مرحله تلقيح(Incubation period)

مرحله اوليه بيماري(Prodromal stage)

مرحله حاد بيماري(Acute stage)

مرحله بهبودي(Convalescence Stage)

۵بيماريهاي مهم از نظر دندانپزشكي در رابطه با كنترل عفونت:

هپاتيت هاي ويروسي(E,D,C,B,A)

اهميت هپاتيتC,B

اپيدميولوژي

شيوع بيماري هپاتيتBدر جهان و ايران

درجه عفونت زائي هپاتيتBو مقايسه آن با هپاتيتCو ايدز

مراحل سير بيماري هپاتيتB

تشخيص كلينيكي و لابراتواري

گروه هاي با ريسك بالا

۶ايدز(AIDS)

تاريخچه بيماري و نام گذاري ويروسHIV

اپيدميولوژي

نحوه ورود ويروس بدرون سلول هدف

مرحله تكثير ويروس و ايجاد بيماري

علائم بيش از ايدز(ARC)

علائم مرحله ايدز

علائم دهاني ايدز

تستهاي آزمايشگاهي تشخيصي

۷عفونتهاي بيمارستاني

۸كنترل عفونت:

تعريف و هدف از كنترل عفونت در دندانپزشكي نكاتي كه براي رسيدن به هدف فوق بايد رعايت نمود:

(كاهش تعداد ميكروارگانيزم هاي پاتوژن، آشنائي با روشهاي صحيح استريل كردن و ضد عفوني وسائل، درمان هر بيمار با اين نقطه نظر كه وي حتما مبتلاء به يك بيماري عفوني است، حفاظت دندانپزشك و همكاران وي و بيمار از سرايت عفونت)

۹مراحل حفاظت شخصي:

شستشوي دستها

استفاده از دستكش و نكاتي كه در رابطه با دستكش ها بايد دانست

استفاده از عينك و ماسك و گارد صورتي(Face shield)

استفاده از روپوش و گان مناسب

۱۰ايمني در مقابل عوامل عفونت زا:

ايمني طبيعي:(Natural immunity)

الف: ايمني اكتيو(Active immunity)

ب: ايمني پاسيو(Passive immunity)

ايمني اكتسابي:

الف: ايمني اكتيو

ب: ايمني پاسيو

۱۱عواملي كه باعث كاهش مقاومت بدن در مقابل عفونتها ميشوند:

– واكسيناسيون در مقابل هپاتيتB:

فوائد تزريق واكسن

انواع واكسن هپاتيتB

فواصل تزريق –محل تزريق

درصد ايجاد امنيتي

كنترل ميزان آنتي بادي ايجاد شده

تزريق يادآوري

۱۲استريليزاسيون:

– تعريف و هدف از استريليزاسيون

– مراحلي كه براي انجام يك استريليزاسيون صحيح بايد رعايت شود:

۱ – شستشو و تميز كردن وسايل قبل از استريليزاسيون

الف: تميز كردن وسائل با آب بطور دستي

ب: تميز كردن وسائل با دستگاه هاي اولتراسونيك

۲ – بسته بندي كردن وسائل براي جلوگيري از آلودگي مجدد آنها:

– استريل كردن با وسائل حرارتي:

الف: اتوكلاو(Autoclave)

ب: حرارت خشك(Hot-air)

ج: كمي كلاو(Chemiclave)

د: گلاس بيد(Glass bead)

– استريل كردن با وسائل غير حرارتي:

الف: محلول گلوتارآلدئيد

ب: گاز اتيلن دي اكسايد

۱۳تستهاي صحت انجام عمل استريليزاسيون(Monitoring):

الف: فيزيكال(Physical monitoring)

ب: كميكال(Chemical monitoring)

ج: بيولوژيكال(Biological monitoring)

۱۴نگهداري وسايل استريل شده

۱۵- استريليزاسيون و ضد عفوني كردن سر توربين ها و هندپيس ها

۱۶ضد عفوني كردن(Disinfection)

– تعريف

– روشهاي ضد عفوني كردن:

غوطه دادنImmersion

ماليدن روي سطوحWipe

اسپري كردنSpray

استفاده از كفFoam

۱۷خواص يك ماده ضد عفوني كننده خوب

۱۸درجه بندي وسائل از نظر ميزان آلودگي(Spaulding classification):

الف: آلودگي زيادCritical

ب: آلودگي متوسطSemi-critical

ج: آلودگي كمNon-critical

۱۹مكانيزم عمل مواد ضد عفوني كننده

۲۰نكاتي كه در رابطه با يك محلول ضد عفوني كننده بايد رعايت شود:

الف:Shelf Life

ب:Use life

ج:Reuse Life

۲۱ – مواد ضدعفوني كننده متداول و مورد استفاده در دندانپزشكي و خواص و معايب هر كدام:

الف: هيپوكلريت سديم

ب: گلوتارآلدئيد

ج: تركيبات آمونيم چهارتايي

د: تركيبات ايجاد كننده اكسيژن نوزاد

ه: تركيبات يددار

و: تركيبات فنلي سنتتيك

ز:الكل

ح: مواد پاك كننده

۲۲- كنترل عفونت در لابراتوار

۲۳آلودگي در مسير آب يونيت هاي دندانپزشكي

 

۴۰گوش، حلق و بيني

تعداد و نوع واحد: ۱ واحدنظري

هدف: آموزش و آشنا نمودن دانشجويان دندانپزشكي با بيماريها و اختلالات گوش، حلق و بيني و ارتباط آنها با بيماريها و اختلالات فك و دهان

سرفصل دروس:

الف) گوش:

۱ – آناتومي و فيزيولوژي گوش – معاينه – راديوگرافي – آزمايشهاي شنوائي – تشخيص كري هاي يك طرفي و دو طرفي

۲ – بهداشت و بيماريهاي گوش

۳ – بيماريهاي گوش خارجي

۴ – بيماريهاي گوش مياني و عوارض

۵- بيماريهاي غير چركي گوش

ب) بيني

۱ – كالبدشناسي و فيزيولوژي بيني و حفره هاي آن

۲ – معاينه بيني و سينوسها

۳ – سينوزيت فكي – علائم – راديوگرافي – سردردهاي مربوط به سينوسها – درمان.

۴ – خونريزي از بيني و كنترل آن

۵- جسم خارجي در سينوس و صدمات وارده و ارتباط سينوس فكي و دهان

۶- ربنيت ها – انحراف تيغه بيني و انسدادها – رينوفارنژيت ها

ج) حلق:

۱ – آناتومي و فيزيولوژي و معاينه

۲ – آنيژن ها و بيماريهاي لوزه و فارنژيت ها

۳ – جسم خارجي در حلق – اختلالات چركي

۴ – حنجره و بيماريهاي آن و انسداد حادثه اي

۵- تراكئوتومي

 

۴۱مواد دنداني

تعداد و نوع واحد: ۲ واحد نظري

هدف: هدف از اين درس آموزش مواد مورد استفاده در زمينه دندانپزشكي و هم چنين آشنائي با خواص مواد مي باشد.

۱ – 41 – مواددنداني 1 نظري (1 واحد)

۲ – 41 – مواد دنداني 2 نظري (1 واحد)

۱۴۱- مواد دنداني ۱ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – خواص مواد شامل:

الف: خصوصيات مكانيكال:

نيروها – استرس يا تنش – استرين (كرنش) – منحني استرس استرين – مدولوس آف آلاستي سيتي يا ضريب كشاني – خاصيات ارتجاعي يا داكتيليتي – خاصيت شكنندگي – رزيلنسي يا فنريت – تافنس يا چقرمگي – هاردنس يا سختي سطحي – صلبيت يا ريجيديتي – ويسكوالاستيك

ب: خصوصيات فيزيكي شامل:

A– حرارتي: ضريب انبساط حرارتي–LCTEانتقال حرارتي – نفوذ حرارتي

B– الكتريكال: گالوانيسم – كوروژن – تارنيش

C– اپتيكال: خصوصيات اپتيكال يا نوري – پديده انكسار – پديده اسكترينگ – پديده رفلكشن – كره مانفل

هيوكروماواليو

۲ – مواد پيشگيري كننده: مواد فيشورسيلانت

۳ – فلورايدها (نوع شيميايي – شكل تجاري)

۴ – مواد ساينده

۲۴۱مواد دنداني ۲ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – كامپوزيت ها و مواد ترميم كننده همرنگ

۲ – آمالگام

۳ – بيس ها و لاينرها و سيمان ها

۴ –مواد قالب گيري: الاستومر و غير الاستومر

۵- گچ ها

۶ – فلزات قيمتي و غير قيمتي

۷ – پرسلن

۸ – موم ها

۹ – روش هاي كستينگ

۱۰ – سيم هاي ارتودنسي

۱۱ – آكريل ها و پلاستيك ها

 

۴۲نظام پزشكيطب قانوني

تعداد و نوع واحد: ۱ واحد نظري

هدف: آشنا نمودن دانشجويان با تاريخچه طب قانوني و نظام پزشكي و قوانين و مقررات حاكم بر روابط مابين پزشك و جامعه

سرفصل دروس:

تاريخ تشكيل نظام پزشكي ايران – مقررات و قوانين مربوط به آن – تاريخ دندانپزشكي از گذشته تا امروز باتوجه به نقش و تاثير فرهنگ و تمدن ايران و اسلام

آشنائي با طب قانوني و روشهاي تشخيص هويت در مرگهاي ناشي از حوادث، اتفاقات و حوادث ناشي از درمانهاي دندانپزشكي در داخل و در خارج از مطب كه منجر به مرگ يا معلول شدن بيمار ميگردد.

 

۴۳- ارتودنسي

تعداد و نوع واحد: ۷ واحد (۳ واحد نظري و ۴ واحد عملي)

هدف: آشنا ساختن دانشجو با عوامل اتيولوژيك ناهنجاريهاي دنداني – فكي – صورتي و روشهاي تشخيص، پيشگيري و درمان آنها

۱ – 43 – ارتودنسي 1 نظري (1 واحد)

۲ – 43 – ارتودنسي 2 نظري (1 واحد)

۳ – 43- ارتودنسي 3 نظري (1 واحد)

۴ – 43 – ارتودنسي 1 عملي (1 واحد)

۵ – 43 – ارتودنسي 2 عملي (1 واحد)

۶- ۴۳ – ارتودنسي 3 عملي (1 واحد)

۷ – 43 – ارتودنسي 4 عملي (1 واحد)

۱۴۳ارتودنسي ۱ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – تعريف و تاريخچه، مقدمات و خدمات ارتودنسي

۲ – رشد و نمو جمجمه شامل:

الف – اهميت بررسي رشد و نمو جمجمه

ب – مراحل تشكيل استخوان، انواع استخوانسازي

ج – متد بررسي رشد و نمو و جمجمه

د – رشد و نمو سر و صورت قبل و بعد از تولد

۳ – ترمينولوژي در ارتودنسي

۴ – آناتومي، فيزيولوژي و مورفولوژي حفره دهان و ساختمانهاي وابسته به آن

۵- تشكيل اكلوزيون نرمال و عواملي كه در بوجود آوردن آن دخالت دارند شامل:

الف – رشد و تكامل دنداني و مراحل تشكيل اكلوژن (شيري، مخلوط، دائمي)

ب – وضعيت اكلوژن نرمال در سه بعد

۶ – آشنائي با مال اكلوژن ها شامل:

الف – تعريف مال اكلوژن

ب – طبقه بندي مال اكلوژن

ج – تيپ هاي مختلف صورتي

۷ – سفالومتري لاترال شامل:

الف – آشنائي با نقاط، خطوط و زوايا در سفالومتري

ب – آشنائي با آناليزهاي مورد استفاده در تشخيص

۲۴۳ارتودنسي ۲ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

اتيولوژي مال اكلوژنها شامل:

الف – سيستم هاي طبقه بندي اتيولوژي

ب – علل عمومي (ارث، مادرزادي، بيماريهاي عمومي، محيط ….)

ج – علل موضعي (تعداد دندانها، شكل و اندازه دندانها، زمان و ترتيب رويش دندانها، افتادن دندانهاي شيري، پوسيدگي هاي بافت نرم، عادات)

۷ – تشخيص شامل:

الف – اصول تشخيص

ب – معاينات كلينيكي

ج – تهيه ابزرواسيون

د – قالب گيري و محاسبات مدلهاي ارتودنسي

ه – تهيه فتوگرافي ها و راديوگرافي هاي داخل و خارج دهاني

و – ارزيابي كليه ضوابط حاصله و طرح ريزي درمان

۸ – اصول بيومكانيك شامل:

الف – بيومكانيك حركت دنداني

ب – واكنش هاي بافتي متعاقب اعمال نيرو

۳۴۳ارتودنسي ۳ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – فلسفه، هدف و زمان درمان و طرح ريزي درمان در دوره هاي مختلف رويش دنداني

۲ – درمان مال اكلوژن هاي كلاسIشامل:

الف –Space Supervision

ب –Serial extraction

ج – درمان ناهنجاريهاي ساده (كراس بايت خلفي، قدامي، فضانگهدار، روش ايجاد فضا)

۳ – درمان مال اكلوژن كلاسII(با دستگاه فانكشنال)

۴ – درمان مال اكلوژن كلاسIIIكاذب (با دستگاه چين كپ)

۵ – درمان مشكلات ورتيكالي

۶ – درمان مشكلات لاترالي

۷ – شكافهاي دهان و صورت شامل:

الف – طبقه بندي

ب – مورفولوژي و نحوه تشكيل

ج – درمان

۸ – اختلالات مفصل، گيجگاهي فكي در رابطه با اكلوژن

۹ – ارتودنسي پيشگيري و وظائف دندانپزشك عمومي

۱۰ – پيش آگهي و مراقبتهاي پس از درمان، ريلپس و خطرات ناشي از درمانهاي غلط ارتودنسي

* منظور درمانهائي است كه با دستگاه متحرك در طول سه ترم كلينيكي حداقل به ۸۰ % از اهداف دستيابي امكان پذير باشد و نياز به كاربرد دستگاههاي ثابت نداشته باشد.

** درمان فانكشنال مال اكلوژن هاي كلاسIIخفيف بدون كرودينگ كه با تشخيص قطعي استادبخش و با هدف هدايت رشدي حداكثري در طول سه ترم كلينيكي نتيجه مطلوب حاصل گردد.

۴۴۳ارتودنسي ۱عملي (۱ واحد)

محل آموزش: فانتوم

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱- شناسائي لوازم و مواد مورد استفاده در ارتودنسي

۲ – قالب گيري، تراش قالب و تهيه مدلهاي ارتودنسي

۳ – خمش سيم: تمرين خمش بر روي مدل تخته اي

۴ – ساخت كروشه ادم(Adm’s)

۵ – ساخت فنر۸, Zو فينگراسپرينگ

۶ – ساختCكلاسپ

۷ – ساخت آركFlexible

۸ – آكريل گذاري و تراش آكريل

۵۴۳ارتودنسي ۲ عملي (۱ واحد)

۶۴۳ارتودنسي ۳ عملي (۱ واحد)

۷۴۳ارتودنسي ۴ عملي (۱ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

ارتودنسي عملي ۲ و ۳ و ۴ هر كدام به ميزان يك واحد كار عملي در كلينيك و بخش شامل:

الف – تهيه ابزرواسيون، قالب گيري و تهيه مدلهاي گچي و محاسبات لازم

ب – تشخيص و طرح ريزي درمان و نحوه درمان (مشاوره با استاد)

ج – ساختن دستگاههاي مورد لزوم بيمار و نصب و پيگيريهاي لازم

د – تهيه مدارك نهائي بيمار و بررسي نتايج حاصله هر دانشجو موظف است در طول سه ترم كلينيكي حداقل يك بيمار جديد با ضوابط ذكر شده در مورد نوع درمانهاي مجاز در سرفصل دروس ارتودنسي 3 نظري را پذيرش و درمان نمايد.

همچنين ادامه درمان دو بيمار ارجاعي از طرف بخش مربوط به دانشجويان در شرف فارغ التحصيلي جزء ريكورمنت عملي مي باشد.

باضافه معاينات كلينيكي حداقل ۵ بيمار مراجعه كننده به بخش به منظور ارائه نحوه تشخيص مال اكلوژن و عوامل اتيولوژيك مربوطه از ضروريات است.

 

۴۴اندودانتيكس

تعداد و نوع واحد: ۱۰ واحد (۳ واجد نظري و ۷ واحد عملي)

هدف: آموزش مجموعه اي از دروس نظري و عملي به دانشجويان بطوريكه قادر به تشخيص و درمان ضايعات مرتبط پالپ، پري اپيكال و عوارض عفونت هاي ناشي از آنها باشند.

۱۴۴اندودانتيكس ۱ نظري (۱ واحد)

۲۴۴اندودانتيكس ۲ نظري (۱ واحد)

۳۴۴اندودانتيكس ۳ نظري (۱ واحد)

۴۴۴اندودانتيكس ۱ عملي (۲ واحد)

۵۴۴اندودانتيكس ۲ عملي (۲ واحد)

۶۴۴اندودانتيكس ۳ عملي (۲ واحد)

۷۴۴اندودانتيكس ۴ عملي (۱ واحد)

۱۴۴اندودانتيكس ۱ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – تعريف، فلسفه و تاريخچه اندودانتيكس

۲ – آشنائي با آناتومي داخلي دندان

۳ – اصول تهيه حفره دسترسي به پالپ دندان

۴ – آشنائي با ابزار و وسائل اندودانتيكس

۵ – اصول بيولوژيكي و اهداف تميز كردن كانالهاي دندان

۶ – تميز كردن و شكل دهي كانالهاي مستقيم

۷ – تميز كردن و شكل دهي كانالهاي خميده

۸ – آشنائي با حوادث حين درمان

۹ – آشنائي با مواد مورد مصرف در اندودانتيكس

۱۰ – روشهاي مختلف پر كردن كانال ريشه

۱۱- اصول استريليزاسيون در اندودانتيكس

۱۲ – راديوگرافي در اندودانتيكس

۲۴۴اندودانتيكس ۲ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – جنين شناسي و بافت شناسي پالپ، پري اپيكال و عاج

۲ – التهاب پالپ و عوامل تحريكي

۳ – ميكروبشناسي و ايمني شناسي در اندودانتيكس

۴ – بيماريهاي پالپ

۵ – پيشگيري از بيماريهاي پالپ

۶ – بيماريهاي پري آپيكال

۷ – آشنايي با اصول تشخيص و تستهاي حياتي دندان در اندودانتيكس

۸ – طرح درمان در اندودانتيكس

۹ – شناخت عوامل موثر در انتخاب دندان و آموزش بيمار

۱۰ – بي حسي موضعي در اندودانتيكس

۱۱ – ايزولاسيون در اندودانتيكس و استفاده از رابردم

۱۲ – فوريتهاي اندو

۱۳ – فارماكولوژي در اندو

۳۴۴اندودانتيكس ۳ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – پيشگيري و درمان حوادث حين درمان

۲ – درد و كنترل آن در اندودانتيكس

۳ – پيشگيري و درمان فوريتهاي حين و متعاقب درمان

۴ – اصول تشخيص و درمان دندانهاي صدمه ديده از ضربه (درمان دندانهاي با آپكس باز)

۵- تشخيص و درمان ضايعات اندو – پريو

۶ – اصول جراحيهاي اندودانتيكس

۷ – تحليل ريشه و روشهاي درمان آن

۸ – موفقيت و عدم موفقيت در اندودانتيكس

۹ – درمان مجدد در درمان ريشه

۱۰ – سير ترميم ضايعات پري اپيكال

۱۱ – سفيد كردن دندانها

۴۴۴اندودانتيكس ۱ عملي (۲ واحد)

محل آموزش: فانتوم

تهيه حفره دسترسي و تهيه كانال و پر كردن دندانها               ­(انواع دندانها در فك بالا پائين در فانتوم)

۵۴۴اندودانتيكس ۲ عملي (۲ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

واحد عملي دو شامل درمان ده كانال                                  (شامل دندانهاي تك كانال و دو كانال)

۶۴۴اندودانتيكس ۳ عملي (۲ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

واحد عملي ۳ شامل درمان ۱۵ كانال (حداقل سه دندان مولر)

۷۴۴اندودانتيكس ۴ عملي (۱ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

واحد عملي ۴ شامل درمان ۸ كانال (حداقل ۲ مورد درمان مجدد)

دانشجو لازم است در طول واحدهاي عملي كلينيكي حداقل دو دندان تروماتيزه را مورد درمان قرار دهد و در نمايش حداقل يك مورد جراحي پري راديكولر شركت نمايد. دندانهاي درمان شده جهت ترميم تاج به بخش ترميمي و يا پروتز مراجعه خواهند نمود.

 

۴۵بيماريهاي دهان و تشخيص

تعداد و نوع واحد: ۸ واحد (۵ واحد نظري و ۳ واحد عملي)

هدف: هدف از آموزش بيماريهاي دهان و تشخيص شناخت و درمان ضايعاتي است كه با منشاء عمومي و موضعي و يا هر دو در محيط دهان تظاهر مي نمايند:

۱۴۵بيماريهاي دهان و تشخيص ۱ نظري (۲ واحد)

۲۴۵بيماريهاي دهان و تشخيص ۲ نظري (۲ واحد)

۳۴۵بيماريهاي دهان و تشخيص ۳ نظري (۱ واحد)

۴۴۵بيماريهاي دهان و تشخيص ۱ عملي (۱ واحد)

۵۴۵- بيماريهاي دهان و تشخيص ۲ عملي (۱ واحد)

۶۴۵بيماريهاي دهان و تشخيص ۳ عملي (۱ واحد)

۱- ۴۵بيماريهاي دهان و تشخيص ۱ نظري (۲ واحد)

سرفصل دروس:

۱انواع معاينه شامل:

معاينات اورژانس – معاينه جهت بيماريابيScreening، معاينه كامل) نحوه گرفتن تاريخچه، علت مراجعه، شكايت اصلي، بيماري كنوني، تاريخچه پزشكي، دندانپزشكي خانوادگي، اجتماعي و گذشته بيمار

۲اصول معاينه (مشاهده، گوش دادن، دق و لمس)

معاينات كلينيكي:

الف: ارزيابي وضع كلي بيمار و معاينات خارج دهاني شامل معاينات سر و صورت و گردن، جمجمه و غدد لنفاوي

ب: يادآوري از ساختمان مخاط دهاني از نظر آناتوميكي هيستولوژيك در نواحي مختلف و معاينات داخلي دهاني شامل: معاينه لب، گونه زبان لثه ها، كام، دندانها و بررسي ساختمان طبيعي مخاط دهان و شاخص هاي آناتوميك آن در قسمتهاي مختلف

۳علائم سوبژكتيو وابژكتيو

۴ضايعات اوليه(Basic Lesions)و تغييرات ثانويه

(ماكول، پاپول، ندول، پلاك، وزيكول، بول، پوستول، اروزيون زخم، تومور، آتروفي اپيتليالي و يادآوري مختصري از تغييرات هيستوپاتولوژيك، نظير هيپركراتوز، پاراكراتوز، اسپونجيوز آكانتوزيس، دژنرسانس هيدروپيك و غيره و تذكر اين نكته كه مطالب فوق بطور مفصل در دروس پاتولوژي دهان گفته شده است.

۵ضايعات شايع و تكاملي حفره دهان

اختلالات لب ها (لب شكري، فرورفتگيهاي مادرزادي گوشه لب، لب كوتاه(Incompetent lips)و(Double lips)كام (كام شكاف دار) زبان و كوچكي و بزرگي، شياردار، جغرافيائي، مديان رومبوئيد، تيروئيد زباني، زبان سياه مودار واريس زير زبان)

گونه ها (لوكوداما، چينهاي مخاطي ارثي سفيد رنگ و(Linea alba

لثه ها (فيبروماتوزيس ارثي لثه)

۶- ضايعات مخاط دهان در اثر عوامل فيزيكي، شيميائي و آلرژيك

الف: عوامل فيزيكي:

۱ – 6 – عوامل تروماتيك (زخمهاي تروماتيك، گلوسيت و پاپيلايتيس، هيپرپلازي پاپيلازي كام، پارگي، لهيدگي و غيره

۲ – 6 – عوامل فيزيكي (تغييرات حرارتي، گرما، سرما، الكتريسيته، گالوانيزم، اثرات رادياسيون بر مخاط دهان و دندانها

۳ – 6- عوامل شيميايي و داروها (ديلانتين، آنتي بيوتيك ها، كورتيكوستروئيدها، آنتي نئوپلاستيك ها، ضد حاملگي، ضد مالاريا و فلزات سنگين (بيسموت، جيوه، سرب و غيره)

۴ – 6- حساسيت و آلرژي (كليات آلرژي، مكانيسم انواع آلرژي، ادم آنژيونوروتيك، ضايعات آلرژيك مخاط دهان)

۷بيماريهاي استخوان و دندان با منشاء ژنتيكي

استئوژنزيس ايمپرفكتا، استئويتروزيس، آكندروپلازي، كلئيدوكرانيال ديس استوزيس، چروبيزم و غيره

۸آفت و سندرمهاي وابسته

(تعريف، اشكال كلينيكي، اتيولوژي، درمان، سندرم بهجت و…)

۹بيماريهاي غدد و متابوليك

(هورمونال شامل هيپوفيز، تيروئيد، پاراتيروئيد، فوق كليه، پانكراس و بيماريهاي گروه هيستيوسايتوزيس(x

۱۰بيماريهاي خون

(بيماريهاي گلبولهاي قرمز، سفيد، پلاكتها و غيره)

۱۱پيگمانتاسيون هاي مخاط دهان

(سلولهاي ملانوسيت، پيگمانتاسيونهاي پاتولوژيك با منشاء داخلي و خارجي، خال، آديسون، سندرم آلبرايت، پوتزچگرز، نوروفايبروماتوزيس، هموكروماتوزيس، ملانوما، بيليروبين، پيگمانتاسيون در اثر داروها و مواد شيميائي و فلزات سنگين)

۲۴۵بيماريهاي دهان و تشخيص ۲ نظري (۲ واحد)

سرفصل دروس:

۱بيماريهاي عفوني دهان (فقط عفونت هاي اختصاصي)

۱ – 1- بيماريهاي ويروسي (اطلاعات كلي در مورد ويروسها و چگونگي پاتوژنزيس آنها، عكس العمل دفاعي بدن در مقابل عفونت هاي ويروسي، استوماتيت تبخالي اوليه، آبله مرغان وزونا و رابطه آنها با يكديگر هرپانجاينا، بيماري دست پا و دهان، فارنژيت حاد لنفوندولر، مونونوكلئوزيس عفوني، زگيل ويروسي، اريون، سرخك، اشاره اي به ايدز و اينكه در بيماريهاي سيستم ايمني توضيح داده خواهد شد.

۲ – 1- بيماريهاي باكتريال (نكروز حاد لثه(ANUG)، مخملك، ديفتري، سل سيفيليس، جذام، آكتينومايكوزيس

۳ – 1- بيماريهاي قارچي (كانديدوزيس، هيستوپلاسموزيس، بلاستومايكوزيس)

۲ضايعات سفيد رنگ

ليكن پلان، لوكوپلاكيا، ضايعات سفيد رنگ… با غشاء كاذب

۳بيماريهاي غدد بزاقي

آناتومي و فيزيولوژي غدد بزاقي بطور مختصر و اختلالات غدد بزاقي

۴دردهاي صورتي با منشاء غير دنداني(Chronic facial pain)

نورالژي تري ژومو، دردهاي آتي پيك صورت، ميگرن، نورالژي ميگرني دوره اي(PMN)، تمپورال آرترايتيس، دردهاي ناشي از آنژين صدري، دردهاي ناشي از اختلالاتMPDS TMJ)فقط از نظر تشخيص افتراقي) سينوزيت حاد و مزمن و گلوكوما

۵بيماريهاي سيستم عصبي عضلاني

مياستنيا گراويس، مالتيپل اسكلروزيس، بلس پالسي،Strock, CVA

۶بيماريهاي وزيكولوبولوز

پمفيگوس، پمفيگوئيد مخاطي خوش خيم، اريتمامالتيفرم، اپي درمولايزيس بولوزا

۷داروشناسي

داروهاي ضد درد، آرام بخش و خواب آور، شل كننده عضلات مخطط، داروهاي موثر بر سيستم اتونوميك، كورتيكوستروئيدها، آنتي هيستامين ها، آنتي بيوتيك ها و داروهاي ضد ويروسي

 

۳۴۵بيماريهاي دهان و تشخيص ۳ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱تفسير تستهاي آزمايشگاهي

(تستهاي كلي خونCBCو ايندكس هاي گلبول هاي قرمز، تست هاي شيميايي خون (كلسيم، فسفر، آلكالن فسفاتاز اوره، اسيد اوريك، كلسترول، تري گليسريدها، آهن، فوليت،B12و غيره تستهاي انعقادي خون و شكنندگي عروق، تستهاي سرولوژيك غير اختصاصي مثل،CRP ESRو تستهاي اختصاصي مثل هپاتيت، سيفيليس، مونونكلئوزيس عفوني و ايدز

۲كليات و اصول ايمينولوژي

بيماريهاي نقص اوليه و ثانويه سيستم ايمني شامل سندرمهماي دي جرج، بوروتون، نقص ايمني اكتسابي (ايدز و اتوايميونيتي و بيماريهاي بافت همبند)

۳ضايعات و شرايط پيش سرطاني حفره دهان

اريتروپلاكيا، لوكوپلاكيا، فايبروزيس زير مخاطي، سيفيليس، آنمي پرنيشز، سندرم پلامر وينسون و… تشخيص اسكواموس سل كارسينوماي دهان (اپيدميولوژي انواع كلينيكي، اتيولوژي، روشهاي تشخيصي، مراحل و روشهاي درماني)

۴ضايعات شبه تومور حفره دهان از نظر تشخيص افتراقي كلينيكي

پوليپ فايبرواپيتليالي، پايوژنيك گرانولوما، پري فرال جاينت سل، دنچرهايپرپلازيا و غيره

 

۴۴۵بيماريهاي دهان و تشخيص ۱ عملي (۱ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱ – آشنائي با روشهاي عملي معاينات داخل دهاني و خارج دهاني در كلينيك و همچنين تهيه حداقل 6 مورد پرونده كامل

۲ – تهيه حداقل يك سمينار از مقالات و كتب مرجع كه توسط كادر آموزشي گروه تعيين مي گردد

۳ – معاينه و توزيع بيمار(Screening)و تنظيم كارت بيمار جهت مراجعه به بخش هاي مختلف (داشتن حداقل ۵۰ كارت امضاء شده توسط اساتيد مربوطه ضروري است)

۴ – گذراندن امتحان در پايان ترم

۵۴۵بيماريهاي دهان و تشخيص ۲ عملي (۱ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱ – شركت در كلاسهاي پروجكشن از ضايعات مختلف حداقل 6 جلسه و شركت در بحث روزانه كلينيكال پاتولوژي

۲ – تهيه حداقل 2 سمينار از مقالات و كتب مرجع و ارائه آنها به صورت كنفرانس و جواب دادن به سوالات اساتيد و ساير دانشجويان

۳ – معاينه بيمار شامل تشكيل پرونده كامل از بيماريهاي دهان و سيستميك حداقل 10 مورد

۴ –معاينه و توزيع بيمار و تهيه كارت(Screening)و داشتن ۵۰ امضاء از استاد مربوط

۶۴۵بيماريهاي دهان و تشخيص ۳ عملي (۱ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱ – بررسي كيس هاي مشكل و پيشرفته شامل: تهيه پرونده، طرح تشخيص هاي افتراقي و تشخيص نهائي بعد از انجام آزمايشات لازم، تهيه اسلايد و گزارش به صورت گزارش مورد(Case report)حداقل ۱ مورد

۲ – آشنائي با روشهاي درخواست مشاوره(Consultation)با ساير همكاران و طرح درمانهاي تخصصي و پيشرفته

۳ – آشنائي با درخواست آزمايشات پاراكلينيكي و كسب توانائي در تفسير نتايج آنها نظير: (راديوگرافي – سيتي اسكن و تستهاي لابراتواري)

۴ – آشنائي با روشهاي نمونه برداري (بيوپسي – سيتولوژي و اسميرهاي باكتريولوژيك)

۵- نسخه نويسي و راهنمائي بيمار از نظر مراحل درماني و توصيه هاي لازم

 

۴۶پريودونتولوژي

تعداد و نوع واحد: ۷ واحد (۳ واحد نظي و ۴ واحد عملي)

هدف: ارائه مجموعه اي از دروس نظري و عملي به دانشجويان جهت آشنائي و شناخت ضايعات بافت هاي نگهدارنده دندان و پيشگيري از ايجاد و درمان بيماريهاي پريودنتال مي باشد.

۱۴۶پريودونتولوژي ۱ نظري (۱ واحد)

۲۴۶پريودونتولوژي ۲ نظري (۱ واحد)

۳۴۶پريودونتولوژي ۳ نظري (۱ واحد)

۴۴۶- پريودونتولوژي ۱ عملي (۱ واحد)

۵۴۶پريودونتولوژي ۲ عملي (۱ واحد)

۶۴۶پريودونتولوژي ۳ عملي (۱ واحد)

۷۴۶پريودونتولوژي ۴ عملي (۱ واحد)

۱۴۶پريودونتولوژي ۱ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – مقدمه و تاريخچه

۲ – هيستوآناتومي پريودنشيوم شامل:

يادآوري مباحث لثه – سيمان ريشه دندان – ليگامان پريودونتال – استخوان آلوئول – هيستوژنز اپي تليال اتچمنت

۳ – اتيولوژي بيماريهاي پريودونتال شامل:

عوامل اتيولوژيك موضعي و سيستميك (اثر كمبود ويتامينها و…)

۴ – ميكروبشناسي بيماريهاي پريودونتال شامل:

پلاك ميكروبي و مكانيسم تشكيل آن

۵ – تروماي اكلوژن

۶ – پاتوژني بيماريهاي پريودونتال شامل:

مكانيسم تخريب بافتي و ايمنولوژي

۷ – اپيدميولوژي بيماريهاي پريودونتال

۸ – پيشگيري بيماريهاي پريودنتال و طرق مختلف آن در دندانپزشكي شامل شناخت:

الف – روشهاي مختلف مسواك زدن و نحوه تعليم آن به بيمار

ب – استفاده از وسايلي كمكي در اعمال برداشتن پلاك ميكروبي

ج – فلورايد و نقش آن در دندانپزشكي پيشگيري و تجويز سيستميك و موضعي

د – نحوه كنترل مكرر بهداشت دهان بيمار

ه – كلياتي راجع به خمير دندان ها و دهان شويه ها و مواد پوليش كننده (عوامل شيميايي كنترل كننده پلاك)

۲۴۶پريودونتولوژي ۲ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – نشانه و سمپتومهاي بيماريهاي پريودونتال و طبقه بندي آن

۲ – كليات راجع به بيماريهاي هيپرپلاستيك لثه

۳ – معاينه و چگونگي تكميل پرونده بيمار

۴ – پيش بيني بيماري و طرح درماني

۵ – تشخيص: تفسير راديوگرافيك در پريودانتيكس

۶ – شناخت و طرز استفاده از وسائل: قلمهاي جرمگيري و كورتاژ – و درمانهاي جراحي

۷ – نحوه جرم گيري شامل:

الف – روش جرم گيري بالاي لثه

ب – روش جرم گيري زير لثه

ج – تسطيح سطح ريشه

د – جرم گيري با روش اولتراسونيك

۸ – كورتاژ لثه و مكانيسم ترميم پس از آن

۹ – موارد اورژانس بيماريهاي پريودنتال در بيماريهاي حاد زير و درمان آنها:

الف – آبسه پريودنتال

ب –A.N.U.G(ژنژيويت اولسرونكروتيك حاد)

ج – پري كرونايتيس

د – ژنژيويت حاد

۳۴۶پريودونتولوژي ۳ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – مراحل و اصول كلي جراحي بيماريهاي پريودونتال شامل مباحث:

الف – ژنژيوكتومي و ژنژيوبلاستي

ب – كليات در مورد عمل فلپ ساده

۲ – طبقه بندي و موارد استعمال موكوژنژيوال

۳ – انواع پيوندهاي لثه

۴- روش عمل در جراحيهاي موكوژنژيوال

۵ – انواع جراحي هاي استخوان

۶ – كليات راجع به نواحي تقسيم ريشه ها

۷ – روشهاي بخيه و انواع مختلف موارد بخيه

۸ – انواع خميرهاي پانسمان در بيماريهاي پريودنتال و ويزيتهاي پس از آن

۹ – حساسيت دنداني و درمان آن

۱۰ – اكلوژن در رابطه با بيماري پريودنتال

۱۱- ضايعات پريو و ارتباط آن با اندو، پروتز و ارتودنسي

۱۲ – طبقه بندي انواع اسپلينت ها و موارد اسپلينت هاي موقت و اجراي آنها

۱۳ – كليات راجع به ايمپلنت هاي دنداني

۴۴۶پريودونتولوژي ۱ عملي (۱ واحد)

محل آموزش: فانتوم و كلينيك

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱ – آموزش بهداشت

۲ – آشنايي با وسايل

۳ – تشخيص لثه و پريودنشيم سالم و فيزيولوژيك

۴ – استريل كردن و روشهاي آن

۵ – طرز كار با وسايل

۶ – اصول تيز كردن وسايل

۷ – جرم گيري بر روي كست

۵۴۶پريودونتولوژي ۲ عملي (۱ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱ – معاينه و تشكيل پرونده

۲ – تشخيص و طرح درمان بيماريهاي لثه

۳ – جرم گيري بالا و زير لثه اي با وسايل دستي (3 بيمار)

۴ – صاف كردن سطح ريشه دندان با وسايل دستي (1 بيمار)

۶۴۶پريودونتولوژي ۳ عملي (۱ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱ – تشخيص و طرح درمان بيماريهاي پريودنتال

۲ – آموزش نحوه استفاده از دستگاه اولتراسونيك

۳ – جرم گيري بالا و زير لثه اي همراه با صاف كردن سطح ريشه با وسايل اولتراسونيك (4 بيمار)

۴ – كورتاژ ياEnap(۱ بيمار)

۷۴۶پريودونتولوژي ۴ عملي (۱ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱ – تشخيص بيماريهاي پريودنتال

۲ – درمان اورژاژنسهاي پريودنتال (2 بيمار)

۳ – جرم گيري بالا و زير لثه همراه با صاف كردن سطح ريشه دندان (2 بيمار)

۴ – كورتاژ لثه (1 بيمار)

۵ – كمك كردن در جراحيهاي پريودنتال (2 بيمار)

۶ – جراحيهاي پريودنتال (1 بيمار)

 

۴۷پروتز متحرك پارسيل

تعداد و نوع واحد: ۸ واحد (۲ واحد نظري و ۶ واحد عملي)

هدف: آشنائي با آماده سازي دهان جهت پذيرفتن پروتز پارسيل متحرك و درمان بي دنداني پارسيلي در يك قوس دنداني آماده جهت شروع ساخت يك پروتز پارسيل متحرك

۱۴۷پروتز متحرك پارسيل ۱ نظري (۱ واحد)

۲۴۷پروتز متحرك پارسيل ۲ نظري (۱ واحد)

۳۴۷پروتز متحرك پارسيل ۱ عملي (۲ واحد)

۴۴۷پروتز متحرك پارسيل ۲ عملي (۲ واحد)

۵۴۷پروتز متحرك پارسيل ۳ عملي (۲ واحد)

۱۴۷پروتز متحرك پارسيل ۱ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

– اختصاصات يك طبقه بندي قابل قبول

– كلاس بندي قوس هاي بي دنداني پارسيل

– كندي – اپلگيت

– كلاس بندي پروتز پارسيل متحرك

– كرادوك (بر مبناي نوع ساپورت)

۲اجزاي پروتز پارسيل متحرك:

 – اتصال دهنده هاي اصل فك بالا و طراحي آنها

– اتصال دهنده هاي اصلي فك پائين و طراحي آنها

۳ساپورت(Support)

– تعريف

– انواع ساپورت

– رست

– تعريف

– عمل اصلي

– اعمال كمكي

– جايگاه رست و انواع آن

۴Survey:

– شرح دستگاه سرويور

– عللSurvey

– فاكتورهاي مؤثر در سروي كردن

۵گير(Retention):

– تعريف

– فاكتورهاي مؤثر در گير

– انواع گيرهاي مكانيكي (نگهدارنده هاي مستقيم)

– كلاسپ

– تعريف

– شرايط يك كلاسپ

Support

Retention

Stabilization

Reciprocation

Encirclement

Passivity

– انواع كلاسپ ها

۶نگاهدارنده غير مستقيم:

– عوامل موثر در جلوگيري از حركات پروتزهاي پارسيل متحرك

– حركات چرخشي و محورهاي آنها

– انواع

– اعمال كمكي

۷بيس(Base)

– تعريف

– انواع، معايب و مزايا

– اعمال

– الف: در پروتزهاي پارسيلTooth bounded

– ب: در پروتزهاي پارسيلTooth, Tissue, bounded

– شرايط يك بيس ايده آل

۸اتصال دهنده هاي فرعي:

– تعريف

-اعمال، فرم و محل

۹قالب گيري:

– مواد قالب گيري

– قالب گيري اوليه و كست اوليه

– مراحل انجام كار بروي كست اوليه

Survey

– طراحي اسكلت فلزي

– تري اختصاصي

– قالب گيري اصلي

– قالب گيري اصلي و تهيه كست اصلي

– سروي و مراحل لابراتواري بروي آنRelief, Blockout

۱۰دوبليكيت و فرم دادن الگوي عمومي:

– كارهاي لابراتواري:

– اسپروگذاري

– سيلندرگذاري

– كستينگ

– پاليش

۲- ۴۷پروتز متحرك پارسيل ۲ نظري (واحد)

سرفصل دروس:

۱تشخيص و طرح درمان:

– جراحي

– درمانهاي پريودنتال

– ارتودنسي

– اكلوزال تراپي

– آماده نمودن دندانهاي پايه

– تصحيح كانتور دندانها با تراش

– كورون

– اسپلينت (بريج – اسپلينت بار)

– مروري بر اتچمنت هاي داخل تاجي، خارج تاجي

۲اصول طراحي پروتز پارسيل:

– اصول بيومكانيك (اهرم ها، سطوح شيب دار،(Wedging

– اختلاف طراحي بين دو گروه عمده كلاس هايIوIIو كلاسIIIكندي

– تفاوت در ساپورت و گير

– طراحي اجزاء پروتز براساس نوع ساپورت (بافتي دنداني – دنداني)

۳قالب گيري:

– تعريف

– قالب گيري آناتوميك

– قالب گيري فانكشنال

– چند روش قالب گيري فانكشنال

۴اكلوژن:

– تماس هاي اكلوزالي مناسب در كلاس هاي مختلف كندي

– تماس اكلوزالي مناسب پروتز تك فكي در مقابل پارسيل متحرك

۵ثبت روابط:

– امتحان كردن اسكلت فلزي در دهان

– روش هاي مختلف ثبت روابط فكي

– ارتباط مستقيم كست ها

– ثبت روابط با ركورد بيس و موم اكلوژن

– موم اكلوزيون با بيس آكريلي

– موم اكلوزيون با اسكلت فلزي

– ثبت فيس بو

– انتقال روابط فكي به آرتيكولاتور

– انتقال كست بالا با فيس بو

– انتقال كست پائين

۶انتخاب و چيدن دندانها:

– نحوه انتخاب دندانهاي قدامي و خلفي

– طرز چيدن دندانهاي قدامي و خلفي

– امتحان كردن دندانهاي چيده شده

۷مراحل لابراتواري:

– مدلاژ، مفل گذاري، پختن

– خارج كردن از مفل، انتقال مجدد به آرتيكولاتور

– تنظيم سطوح اكلوزالي، جدا كردن پروتز از كست ها

– پرداخت

۸تحويل پروتز به بيمار:

– بررسي انطباق اجزاء پروتز با انساج مربوطه

– بررسي روابط اكلوزالي

– ثبت روابط و انتقال مجدد به آرتيكولاتور – رفع خطاهاي اكلوزالي

– دستورات بهداشتي و نحوه استفاده از پروتز

– بازديدهاي بعدي

۹ري بيس، ريلاينترميم:

– موارد تجويز

– طرز عمل

۱۰پروتزهاي پارسيل موقت و فوري و غير عادي:

– معرفي يك مورد

– نحوه و مراحل درمان

– استفاده از پروتزهاي موقت جهتTissue Conditioning

۱۱پروتزهاي فكي صورتي:

– طبقه بنديCleft(ضايعات مادرزادي)

– طبقه بنديArramany(ضايعات اكتسابي)

– معرفي يك مورد و نحوه مراحل درمان

۳۴۷پروتز متحرك پارسيل ۱ عملي (۲ واحد)

محل آموزش: فانتوم

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

ساخت اسكلت فلزي پروتز پارسيل بر روي مدل

۴۴۷پروتز پارسيل ۲ عملي (۲ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

جايگزيني بي دنداني يك فك بيمار با پروتز

 پارسيل داراي اسكلت فلزي

۵- ۴۷پروتز متحرك پارسيل ۳ عملي (۲ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

معالجه يك بيمار با پروتز پارسيل داراي اسكلت فلزي

 

۴۸پروتز ثابت

تعداد و نوع واحد: ۱۱ واحد (۳ واحد نظري و ۸ واحد عملي)

هدف:

۱ – يادگيري، فهم و درك مطالب و بكار بردن مطالب تئوري دركارهاي كلينيكي

۲ – آموزش علمي و عملي بمنظور ترميم دندانها و جايگزيني دندانهاي از دست رفته

۳ – آموزش نحوه حفظ دندانها موجود با رستوريشن هاي ثابت و رعايت بهداشت و نكات پيشگيري

۴- آموزش نحوه تأمين زيبائي و فانكشن مورد نياز بيماران

۱۴۸پروتز ثابت ۱ نظري (۱ واحد)

۲۴۸پروتز ثابت ۲نظري (۱ واحد)

۳- ۴۸پروتز ثابت ۳ نظري (۱ واحد)

۴۴۸پروتز ثابت ۱ عملي (۴ واحد)

۵- ۴۸پروتز ثابت ۲ عملي (۲ واحد)

۶۴۸پروتز ثابت ۳ عملي (۲ واحد)

 

۱۴۸پروتز ثابت ۱ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱مقدمات پروتز ثابت:

معرفي، تاريخچه، ترمينولوژي

۲اصول بيومكانيكي تراش:

قوانين و اصول تراش

انواع تراش و فينش لاين ها (مزايا و معايب)

انتخاب محل قراردادن فينش لاين

۳تراش و آماده كردن دندان براي فول كراون:

تراش دندان براي كراون – تمام ريختگي فلزي آلياژ – پرسلن تمام پرسلني (از قبيل ژاكت كراون و….)

۴آشنايي با روش هاي ساخت روكش هاي موقت (بطور مختصر)

۵- اصول و روشهاي قالب گيري:

آماده كردن نسوج دهاني، كنار زدن لثه و كنترل بزاق براي قالب گيري

مواد قالب گيري مزايا و معايب هر يك

روشهاي قالب گيري (قالب گيري با الاستومرها) و تهيه تري اختصاصي

۶تهيه كست و داي(Working Cast, Dies)

تكنيك هاي مختلف پين گذاري و تهيه داي

انواع داي (داي گچي، داي فلزي (الكتروليز)، داي اپوكسي رزين)

تريم و ديچ كردن داي

۷روشهاي ركوردگيري و انتقال كستها به ارتيكولاتورها:

انتقال كست بالا: فيس بو و استفاده از فيس بو

انتقال كست پائين: اكلوژن مركزي(CO)و رابطه مركزي(CR)، روشهاي ثبتCOوCR

مواد ركوردگيري

۸تهيه مدل مومي(Wax up):

آماده كردن داي براي فرم دادن مدل مومي

روش تهيه مدل مومي براي فول كراون +Facing

روش تهيه مدل مومي براي كراونهاي آلياژ – پرسيلن

۹پونتيك و انواع آن و تهيه مدل مومي آن:

۱۰اصول سيلندرگذاري(Investment):

گچهاي سيلندرگذاري و خواص آنها

سيلندر و مشخصات آن

اسپرو – اسپروگذاري

مقواي نسوز و دلائل بكارگيري آن

مراحل سيلندرگذاري و روشهاي آن – آشنائي باVaccum Mixtuer Machine

۱۱اصول و روشهاي ريختگي(Casting):

وسايل كار در ريختگي:

دستگاه (كوره) ذوب موم(Burn out)

ماشينهاي ريختگي

وسائل ذوب آلياژ

مراحل كستيينگ (ريختن سيلندر)

حذف موم داخل سيلندر(Burn out)

ذوب آلياژ، راههاي مختلف ذوب آلياژ، درجه حرارت ريختگي

مراحل اصلي كستينگ (انتقال سيلندر به سانتريفوژ – انتقال آلياژ و ذوب آن – نحوه استفاده از سانتريفوژ و…

مراحل خارج كردن كستينگ از سيلندر

بررسي نواقص كستينگ (تخلخل، خشونت سطوح پروتز، كامل ريخته نشدن)

آماده كردن كستينگ براي امتحان كلينيكي وFinishing & Polishing

۱۲- تراش دندان براي پارسيل ونير كراونها:

مزايا و معايب

كراونهاي  قدامي، كراونهاي  خلفي بالا و پائين كراونهاي  و موارد ديگر

۱۳تراش دندان براي انيله و انله:

تعريف، مزايا و معايب هر يك

تراش اينله، تراش انله

۱۴- اصول بيولوژيكي تراش:

اثرات تراش بر نسج دندان:

سرعت، درجه حرارت وسائل تراش دهنده، كندي و تيزي فرز، تراش خشك و مرطوب، تراش زياد و تراش كم

اثرات مواد بر تراش و نسج دندان:

مواد كف بندي، وارنيش، مواد قالب گيري، مواد كراون موقت، (اكريل رزينها و….)، سمانها و مواد ديگر. سازگاري مواد با نسوج دنداني و نسوج نرم اطراف

اثرات نخ و نخ گذاري براي كنار زدن لثه

۲۴۸پروتز ثابت ۲ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱تشخيص و طرح درمان و پيش آگهي در پروتز ثابت:

جمع آوري اطلاعات: مصاحبه با بيمار، علت مراجعه، تاريخچه پزشكي و دندانپزشكي، بررسيهاي داخل و خارج دهاني، راديوگرافيها، كستهاي تشخيصي و انتقال كستها به ارتيكولاتور

– تشخيص: بر مبناي اطلاعات كسب شده

موارد تجويز و عدم تجويز پروتز ثابت

– طرح درمان:

بررسي نيازهاي درماني بيمار، پيشگيري – درمان رستوريشن هاي قبلي، انواع رستوريشنهاي پروتز ثابت بر مبناي نيازهاي بيمار، درمانهاي قبل از پروتز ثابت (مراحل ترتيبي درمانها)، مراحل درمان پروتز ثابت (ارزشيابي دندانهاي پايه، ارزشيابي پريودنتالي – ارزشيابي اكلوژني)، موارد خاص كه به توجه بيشتري نياز دارند. طراحي بريجها

۲چگونگي آماده سازي دندانها با پوسيدگي هاي وسيع و دندانهاي روت كانال تراپي شده براي رستوريشن هاي ثابت

پين بيلداپ (انواع پين ها – شرايط كاربري پين ها) روشها و اصول استفاده از دندانهاي روت كانال تراپي شده براي پست كور

پستهاي پيش ساخته و انواع پست بيلداپ- مزايا و معايب

پستهاي ريختگي (روش مستقيم – غير مستقيم – مزايا و معايب)

۳پروتزهاي موقتي (بينابيني):

اهميت و اهداف

تكنيك ساخت (انواع): پيش ساخته، ساختني مستقيم، ساختني غير مستقيم

كراون موقت براي دندانهاي روت كانال تراپي شده مواد كاربري براي ساخت رستوريشن موقت – مزايا و معايب هر يك

سمان كردن كراونهاي موقت – انواع سمانهاي موقت (خيلي مختصر)

۴مروري بر نكات حائز اهميت اصول قالبگيري:

روشهاي كنار زدن لثه (روش هاي مكانيكي، شيميائي، جراحي و الكتروسرجري)

مزايا و معايب هر يك

تكنيكهاي قالبگيري (الاستومري – هيدروكلوئيد – حلقه مسي)

۵مراحل ركوردگيري و ارتيكولاسيون (بررسي مجدد):

COوCR

روشهاي ثبتCOوCR

روشهاي ثبت حركات طرفي

تكنيك(Functionally Generated path Technique) FGP

۶آلياژهاي ريختگيخصوصيات و كاربرد آنها:

۷طراحي ساختار فلزي(Coping Design):

۸امتحان ساختار فلزي:

امتحان كلينيكي فول كراون ريختگي – فريم آلياژ پرسلن

روشهاي تهيه ايندكس و اتصال دو قسمت فريم فلزي براي لحيم

۹مشخصات و تركيبات لحيم و روشهاي كاربرد لحيم:

لحيم و خواص آن، مشخصات محل لحيم، مراحل لحيم كاري

بررسي محل لحيم شده، لحيم قبل از پخت، لحيم بعد از پخت

۱۰سمان كردن:

انواع سمان، خواص و كاربرد هر يك

تكنيك هاي سمان كردن (موقت، دائم و مراحل انجام كار)

مراحل سمان كردن

بررسيهاي بعد از سمان كردن

آموزش بهداشت و مراقبت هاي بعدي(Follow-up)

(اهميت بهداشت دهان در پروتز ثابت و اصول رعايت بهداشت پروتزها)

۱۱پرسلن و پرسلن گذاري:

انواع پرسلن و تركيبات آنها

وسائل پخت پرسلن

مراحل پخت پرسلن

مكانيسمهاي اتصال پرسلن به آلياژ

رنگ و انتخاب رنگ در دندانپزشكي

۱۲- امتحان كلينيكي پرسلن:

بررسي نقاط تماس، انطباق، كانتور

بررسي اكلوژن و تصحيح اكلوژن

رنگ آميزي و انواع آن

گليز و انواع آن – مزايا و معايب هر يك

پرداخت(Finishing & Polishing)

۱۳اتچمنت ها و كاربرد آنها:

۱۴- طراحي ويژه كراونهاي پايه پارسيل:

نكات حائز اهميت در تهيه مدل مومي

نكات حائزاهميت در استفاده از اتچمنت ها

۳۴۸پروتز ثابت ۳ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱رستوريشن هاي باند شونده (تراش، مراحل كار، مزايا و معايب هر يك):

رستوريشن هاي پرسلن باند شونده (فول كراون پرسلني – اينله و انله پرسلني و لامنيت ونير پرسلني)

رستوريشن هاي ريختگي باند شونده (اسيداچ ريتينرها)

رستوريشن هاي باند شونده براي تغيير كانتور

۲زيبائي (استنيك) در پروتز ثابت:

عوامل مؤثر در زيبائي و تأثير هر يك بر زيبائي

نور و رنگ، عوامل موثر در انتخاب رنگ

Illusion، اصول و راههاي ايجاد آن

ايجاد نماي جوان، مسن، دندان كوچكتر، دندان بزرگتر، دندان كوتاهتر و بلندتر

۳ارتباط پروتز ثابت با رشته هاي پريو، اندو، ارتودنسي (بخصوص پريو پروتز)

– پريو پروتز:

بررسي پريودونشيم و آناتومي ناحيه

بررسي تمام مراحل ساخت پروتز (از جمله انتخاب دندان پايه، چگونگي تراش و فينيش لاين و كنار زدن لثه و رستوريشن هاي موقتي و طراحي پوئينگ) در ارتباط با پريودونشيوم

اسپلينت (تعريف و موارد استفاده، انواع اسپلينت)

تروماي اكلوژن

گرفتاري محل انشعاب ريشه هاHemisection Root Amputation, Furcation Involvement

(موارد تجويز، تكنيك جراحي، اصول و روشهاي درمان پروتزي)

– پروتزاندو و ارتو:

– بررسي كارهاي درماني در ارتباط با هم

– مراحل درمانهاي پريو – اندو – ارتو – ترميمي – پروتز)

۴موفقيت و عدم موفقيت در درمانهاي پروتز ثابت (علل و چگونگي رفع آنها):

عدم موفقيت كلينيكي و بيولوژيكي

عدم موفقيت لابراتواري و بيوفيزيكي و بيومكانيكي

عدم موفقيت موادي

عدم موفقيت زيبائي و مربوط به روابط انساني

ترميم پروتزهاي ثابت قبلي موجود در دهان بيمار

۵ايمپلنت در پروتز ثابت:

تعريف، مختصري تاريخچه، انواع، فلسفه كاربرد آنها

اصول و مبانيOsseointegration– انواع ايمپلنتهاي موجود

شرح روش ساخت پروتزهاي ثابت بر روي ايمپلنت و اختصاصات آن

(قالب گيري – امتحان فريم – اكلوژن، جايگزيني در دهان – بهداشت)

۶- معرفي و تعريف اكلوژن و سيستم استوماتوگناتيك:

آناتومي و فيزيولوژي:

فكين و دندانها

پريودونشيم و پروپريوسپشن ها

عضلات جونده، زبان، كام نرم، حالت دهنده صورت، موقعيت سر و گردن بدون نقش آنها در حركات مفصل گيجگاهي فكي.

۷اكلوژن نرمال (فيزيولوژيك)Physiologic Oclusion

۸انواع اكلوژن:Balanced, Group Function, Anterior guidance

۹حركات فك پائين:

آناتومي مفصل گيجگاهي فكي (خلاصه و مختصر – بررسي مجدد)

مسيرهاي حركتي كنديلها – محور افقي چرخشي كنديلها – موقعيت نهائي كنديل

حركات مرزي و فانكشنال فك پائين

آناتومي فانگشنال عضلات و ليگامانهاي موثر در حركات فك پائين (بررسي رُل عضلات و ليگامانها در حركات فك پائين)

۱۰ثبت روابط فكين:

ثبت رابطه وضعيتي – فيس بو

ثبت رابطه مركزي و اكلوژن مركزي – مزايا و معايب و موارد استفاده هر يك

ثبت روابط غير مركزي (طرفي و پيشگرائي)

۱۱عوامل تعيين كننده اكلوژن(Occlusal Determinants)

تعيين كننده هاي قدامي اكلوژن

تعيين كننده هاي خلفي اكلوژن

تاثير حركات فك و تعيين كننده هاي اكلوژن بر مورفولوژي سطح اكلوزال دندانها

۱۲- اختلالات مفصل گيجگاهي فكي:

تقسيم بندي اختلالات

نحوه معاينه بيماران

امتحانات راديوگرافيكي و پاراكلينيك

روشهاي درماني اختلالات مفصل گيجگاهي فكي

نايت گارد و بايت گارد (اسپلنت اكلوزالي)

رابطه انترفرنس با عضلات

تصحيح اكلوژن

۱۳ارتفاع و فاصله عمودي و اصول بررسي و بازسازي در آن در بيماران

 

۴۴۸پروتز ثابت ۱ عملي (۴ واحد)

محل آموزش: فانتوم

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱ –تراش دندان پره مولر دوم براي آلياژ پرسلن(PFM)

۲ – تراش مولر دوم براي فول كراون ريختگي(FGC)

(دو مرحله فوق روي دندان گچي و اكريلي انجام مي شود)

۳ – قالب گيري

۴ – تهيه داي و كست كار – ارتيكوليشن

۵ –Wax upريتينرها و پونتيك بين دو دندان فوق (مولر اول)

۶ – سيلندرگذاري و كستينگ

۷ – پرداخت و تحويل بريج

۸ – تراش دندان سانترال بالا (روت كانال شده) براي پست كور

۹ – ساخت پست كور ريختگي دندان سانترال بالا

كل كار عملي:

اسكلت بريج سه واحدي + يك پست كور ريختگي

۵- ۴۸پروتز ثابت ۲ عملي (۲ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱- آشنائي با وسايل و تجهيزات و كاربرد آنها در كلينيك

۲ – آشنائي با نحوه معاينه و پر كردن پرونده بيمار

۳ – ساخت تك كراون يا بريج سه واحدي خلفي براي بيمار

(تمام مراحل لابراتواري بايد توسط دانشجو انجام شود)

كل كار عملي:

يك تك كراون يا يك بريج سه واحدي خلفي براي بيمار

۶۴۸پروتز ثابت ۳ عملي (۲ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱ – مراحل اوليه درمان بيمار

۲ – آماده كردن كانال براي پست

۳ – تهيه پست كور (روش مستقيم يا غير مستقيم)

۴ – سمان كردن پست كور

۵- ساخت كامل يك بريج خلفي

كل كار عملي:

يك پست كور + يك بريج سه واحدي خلفي يا قدامي

 

۴۹پروتز متحرك كامل

تعداد و نوع واحد: ۹ واحد (۲ واحد نظري و ۷ واحد عملي)

هدف: آموزش نظري جهت درمان بيماران بدون دندان كه با دهان آماده براي پذيرفتن پروتز متحرك كامل مراجعه مي نمايند.

۱۴۹پروتز متحرك كامل ۱ نظري (۱ واحد)

۲۴۹پروتز متحرك كامل ۲ نظري (۱ واحد)

۳۴۹پروتز متحرك كامل ۱ عملي (۲ واحد)

۴۴۹پروتز متحرك كامل ۲ عملي (۲ واحد)

۵۴۹پروتز متحرك كامل ۳ عملي (۲ واحد)

۶- ۴۹پروتز متحرك كامل ۴ عملي (۱ واحد)

 

۱۴۹پروتز متحرك كامل ۱ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱مقدمات:

تعريف پروتز(terminology)

– انواع پروتزهاي دنداني

– علل جايگزيني

– محدوديت هاي پروتزهاي متحرك

۲آناتومي فانكشنال در ارتباط با پروتز كامل:

– استخوان شناسي

– آناتومي داخل دهان

– آناتومي عضلات در ارتباط مستقيم با پروتز كامل

– مخاط دهان ميكروسكوپيك و ماكروسكوپيك

– شناخت سطوح پروتز كامل

– آناتومي يك سوم تحتاني صورت

۳قالب گيري:

– تعريف

– اهداف قالب گيري:

-حفظ انساج

– ساپورت

– ثبات

– گير

– زيبائي

– مواد قالب گيري

– تعريف مفاهيم انواع قالب گيري (فقط تعريف)

– قالب گيري اوليه:

– تهيه كست اوليه

– تري اختصاصي

– قالب گيري اختصاصي:

– بوردر مولدينگ

– قالب گيري اصلي

– باكسينگ

– تهيه كست اصلي

۴حركات فك پائين:

– آناتوميT.M.J

– آناتومي عضلات و ليگامان هاي موثر در حركات و محدوديت حركات فك پائين

– حركات كنديلي

– محورهاي چرخشي

– مسير حركات جابجائي

– حركات مرزيBorder Movements

۵روابط فكي:

– روابط عموديVertical Relation

– روابط افقيHorizontal Relation

– روابط وضعيتيOrientation Relation

– ركورد بيس

– مراحل عملي ثبت روابط فكي بطريقه متداول

۶انتخاب دندان:

– دندان هاي قدامي:

-اندازه

– فرم

– رنگ

– جنس

– دندان هاي خلفي:

– اندازه

– فرم

– رنگ

– جنس

– مزايا و معايب دندانهاي مصنوعي آكريلي و چيني

۷آرتيكولاتورها:

– تعريف

– تقسيم بندي

– ساده

– از پيش تنظيم يافته

– قابل تنظيم

– معرفي يك آرتيكولاتور از پيش تنظيم يافته نظيرFree Plane

– معرفي يك آرتيكولاتور نيمه قابل تنظيم دانشگاهي نظير دنتاتوس يا هانوي مدلH۲

۸انتقال روابط فكي به آرتيكولاتور:

– انتقال كست بالا با مانتيگ جيگMonting Gig

– انتقال كست بالا با فيس بو

– انتقال فك پائين

۹امتحان دندان هاي چيده شده و روابط فكي:

– نحوه ثبت روابط مجدد در روابط فكي نادرست و انتقال آن به آرتيكولاتور

۱۰مراحل لابراتواري:

– مدلاژ

– مفل گذاري

– آكريل گذاري

– پختن

– خارج كردن از مفل

– انتقال مجدد به آرتيكولاتورRemounting

– تنظيم سطوح اكلوزالي

– پرداخت

۱۱تحويل پروتز به بيمار:

– بررسي سطوح

– استفاده از خميرهاي نشان دهنده نقاط فشار

– بررسي اكلوژن

– دستورات استفاده از پروتز و مراجعات بعدي

۲۴۹پروتز متحرك كامل ۲ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس

۱تشخيص و طرح درمان:

– تعريف و اهميت تشخيص

۲تشخيص كلينيكي:

– حالات رواني بيمار از نظر برخورد با پروتز (تقسيم بندي(House

– بررسي عوامل سيستميك

– بررسي عوامل موضعي

– بررسي تغذيه در سالمندان و نيازمندان به پروتز كامل

۳تشخيص پاراكلينيك:

– بررسي راديوگرافي ها

– بررسي مانتينگ تشخيصي

۴- طرح درمان بر مبناي يافته هاي تشخيص:

۵- آماده سازي دهان:

Abused Tissue

– روشهاي آماده سازي دهان

– الف: جراحي

۱ – بافت هاي نرم، بافت سخت

۲Ridge Augmentation

– ب: غير جراحي(Tissue Conditioning)

۶انواع قالب گيري:

– بافشار

– بدون فشار

– با فشار انتخابي

– مزايا و معايب انواع قالب گيري

۷اصول و قوانين اكلوژن در پروتز كامل:

– تئوري هاي اوليه اكلوژن

– تئوري هاي اكلوژن

– بالانس اكلوژن

– قوانين پنج گانه هانو در حركات پيشگرائي و طرفي

– ارگانيك اكلوژن

– اكلوژن خنثي

۸ثبت روابط فكي:

– انواع ثبت روابط فكي

– استاتيك و فانكشنال

– مركزي و غير مركزي

– ثبت روابط بوسيله رسام هاي داخل دهاني و خارج دهاني

۹آرتيكولاتور:

– اصول ساخت آرتيكولاتورهاي مختلف

– انواع آرتيكولاتورها

– از نظر قابليت تنظيم

– از نظر آناتوميكي (آركان – نان آركان)

– كاربرد آرتيكولاتورها در پروتز كامل

۱۰چيدن دندانها:

– در روابط اسكلتالي كلاسIII, II

– دندانهاي بدون كاسپ (منوپلين)

۱۱انتخاب دندانهاي چيده شدهTry in:

– بررسي روابط افقي(CR)و اكلوژن در موقعيت هاي غير مركزي

– بررسي روابط عمودي و استيك و فونتيك

۱۲ري مانتينگRemounting:

– انواع ري مانتينگ

– لابراتواري

– بعد از ثبت روابط از بيمار

– خطاها و رفع آن

– دندانپزشك

– بيمار

– لابراتوار

۱۳ترميم، ريلاين و ري بيس:

– ترميم

– مراحل ترميم بيس شكسته

– مراحل ترميم دندان شكسته

– ريلاين و ري بيس

– تشخيص، طرح درمان، آماده سازي دهان

– مراحل كلينيكي و لابراتواري

۱۴مشكلات پروتز كامل و رفع آنها:

– درد

– گير و ثبات

– تكلم

– زيبايي

– تهوع

۱۵پروتزهاي كامل تك فكي(Single Denture)

– تعريف، انواع، موارد تجويز و عدم تجويز

– بررسي مشكلاتS.D(پلين اكلوزال، اختلاف ساپورت)

– ثبت روابط فكي و مشكلات آن

– انتخاب و چيدن دندانها

۱۶Overlay Denture:

– تعريف و طبقه بندي

– موارد تجويز

– مزايا و معايب

– روش هاي درمان و تحويل به بيمار

۱۷پروتز كامل فوري(Immediate Denture):

– تعريف و انواع آن

– تشخيص و طرح درمان

– مراحل تهيه پروتز كامل فوري و تهيه راهنماي جراحي

– تحويل و دستورات لازم به بيمار

۱۸Transitional Denture:

– تعريف

– كاربرد و موارد استفاده

– روش ها و مراحل ساخت

۱۹Implant:

– تعريف

– انواع و موارد كاربرد در دهان هاي بدون دندان

– شرح مختصري از ساختن پروتزهاي كامل ثابت و متحرك متكي بر ايمپلنت

۳۴۹پروتز متحرك كامل ۱ عملي (۲ واحد)

محل آموزش: فانتوم

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

ساخت يك دست پروتز كامل بر روي مدل

۴۴۹پروتز متحرك كامل ۲ عملي (۲ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

ساخت يك دست پروتز كامل (فك بالا و پائين) براي يك بيمار بدون دندان با دهان آماده

۵۴۹پروتز متحرك كامل ۳ عملي(۲ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

درمان يك بيمار بدون دندان و جايگزيني دندانها با پروتز كامل (فك بالا و پائين)

۶- ۴۹پروتز متحرك كامل ۴ عملي (۱ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

انجام حداقل دو مورد از موارد ذيل:

Single Denture

– ريلاين

– ري بيس

– ري پير

– پروتزهاي موقتي (فليپر، ترانزيشنال،(Interim

– اسپلينت جراحي

– پروتز كامل فوري

 

۵۰جراحي دهان و فك و صورت

تعداد و نوع واحد: ۱۱ واحد (۴ واحد نظري و ۷ واحد عملي)

هدف: آموزش نظري و عملي به دانشجويان جهت آشنا شدن به كليه اصول و ضوابط جراحي دهان بطوريكه دانشجو پس از اتمام دوره جراحي دهان قادر باشد اعمال جراحي كوچك دهان را انجام دهد و در مواردي كه جراحي بزرگ فك و صورت مطرح باشد بيمار را راهنمائي صحيح نموده و كمك هاي اوليه را در صورت لزوم ارائه نمايد.

۱۵۰جراحي دهان، فك و صورت ۱ نظري (۱ واحد)

۲۵۰جراحي دهان، فك و صورت ۲ نظري (۱ واحد)

۳۵۰جراحي دهان، فك و صورت ۳ نظري (۱ واحد)

۴۵۰جراحي دهان، فك و صورت ۴ نظري (۱ واحد)

۵۵۰جراحي دهان فك و صورت ۱ عملي (۱ واحد)

۶-۵۰- جراحي دهان فك و صورت۲ عملي (۱ واحد)

۷۵۰جراحي دهان فك و صورت ۳ عملي (۲ واحد)

۸۵۰جراحي دهان فك و صورت ۴ عملي (۱ واحد)

۹۵۰جراحي دهان فك و صورت 5 عملي (2 واحد)

۱۵۰جراحي دهان، فك و صورت ۱ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱- مقدمات جراحيبيماريهاي سيستميك و آزمايشات

– معرفي رشته جراحي دهان و فك و صورت

– تهيه سوابق بيمار

– ارزيابي رواني بيمار

– برقراري ارتباط با بيمار

– آزمايشات لابراتواري

– بيماريهاي سيستميك (كارديوواسكولار – كليوي – مغزي – خوني – متابوليك و….)

۲اصول كنترل عفونت

– اصول آسپسي

– اصول و روشهاي استرليزاسيون

– باكتريولوژي جراحي

۳بيحسي موضعي، اصول آرامبخشي، عوارض

– نوروآناتومي در ارتباط با بيحسي موضعي

– شناخت درد در ناحيه فك و صورت

– فارماكولوژي داروهاي بيحسي موضعي

– وازوكنستريكتورها

– روشهاي بيحسي موضعي و تكنيكهاي تزريق

– عوارض موضعي و عمومي و سيستميك داروها و درمان آنها

– اصول آرامبخش وsedation

۴اصول جراحي

– آشنايي با وسائل عمومي جراحي

– نخهاي بخيه

– سوزن بخيه

– چاقوي جراحي

– اصول كاربري وسائل جراحي

– نحوه پوشاندن و آماده سازي بيمار

۵چگونگي ترميم زخم

۶فارماكولوژي جراحي و اصول نسخه نويسي

۲۵۰جراحي دهان، فك و صورت ۲ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱- اگزودنشيا و عوارض

– آشنائي با وسايل

– اصول بيرون آوردن دندانهاي شيري و دائمي

– موارد تجويز و عدم تجويز بيرون آوردن دندانها

– هموراژي

– دراي ساكت

– ادم و درد

– شكستگيهاي آلوئول فك متعاقب كشيدن دندان

– صدمه به مفصل گيجگاهي فكي

– صدمه به اعصاب حسي و موارد ديگر

– بيرون آوردن دندانها با آنوماليهاي آناتوميك و ريشه هاي باقيمانده

– جراحي دندانهاي نهفته

۲سينوس وO.A.F

– درمان جراحيO.A.F

۳اورژانسها و تزريقات

– شوك وسنكوپ

– سربروواسكولار

– متابوليك

– كارديوواسكولار

– داروهاي اورژانس و كاربرد آنها

– احياء حيات(C P R)

– تزريقات(IV,IM…)

۳۵۰جراحي دهان، فك و صورت ۳ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱عفونتها و آنتي بيوتيك

– عفونتهاي غيراختصاصي دهان فك و صورت

– اصول آنتي بيوتيك درماني در جراحي دهان

– ملاحظات جراحي در عفونتهاي اختصاصي دهان و فك و صورت

– استئوميليت

۲جراحي قبل از پروتز و ايمپلنت

– جراحي پلاستيك فك

– اصول وستيبولوپلاستي

– اصول جراحي در هيپرپلازي ها

Tuberoslty.Reduction)– نسوج)

هيپرپلاستيك – نسج نرم – فرنكتومي و…)

– ايمپلانتولوژي دهان

۳كيستها و تومورهاي ناحيه دهان فك و صورت

– تومورها و كيستهاي نسوج نرم و سخت

– ضايعات شبه تومورال

– اصول جراحي تومورها

– بيوپسي و روشهاي آن

– بيماريهاي غدد بزاقي

۴كاربرد ليزر، كرايوسرجري، الكتروسرجري در جراحي دهان

۴۵۰جراحي دهان، فك و صورت ۴ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱- بيماريهاي عصبي سر و گردن

– نورالژي ها

– نوريت ها

– اختلالات اعصاب حركتي

۲متابوليسم جراحي آب و الكتروليت

۳تروماتولوژي فك صورت

– معاينه

– شكستگيهاي پاتولوژي و تروماتيك

– كمكهاي اوليه و نقش دندانپزشكي عمومي

– انواع شكستگيها

– التيام طبيعي شكستگي

– اصول درمان شكستگيها

۴اختلالات و درمانهاي جراحي و غير جراحي مفصل گيجگاهي فكي

۵- اصول درمان شكاف لب و كام

۶ارتوسرجري

۷دندانپزشكي بيمارستاني

۸اصول پيوند(ايمپلانتاسيون – ترانسپلانتاسيون – ريپلانتاسيون)

۹جراحي اندودنتيك

۵۵۰جراحي دهان فك و صورت ۱ عملي (۱ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱ – آشنائي با بخش جراحي دهان و ضوابط آن و آشنائي عملي با اصول استرليزاسيون

۲ – گرفتن تاريخچه بيماريها و تكميل پرونده بيماران حداقل ده مورد

۳ – شناخت وسائل جراحي

۴ – معاينات داخل و خارج دهاني تحت نظر استاد حداقل پنج مورد

۵ – آشنائي با انواع تكنيك هاي تزريق

۶ – تزريق بيحسي موضعي و انجام آن تحت نظر استاد روي بيماران (ده مورد انفيلتراسيون – چهار مورد بلاك آنستزي)

۶۵۰جراحي دهان فك و صورت ۲ عملي (۱ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱ – تزريق بيحسي موضعي در فك بالا و پائين حداقل پنج مورد به طريق انفيلتراسيون و پنج مورد بلاك آنتسزي)

۲ – آشنائي با داروهاي اورژانس در دندانپزشكي

۳ – خارج كردن بخيه

۴ – خارج كردن دندانهاي قدامي فك بالا و پائين تك ريشه اي پنج مورد

۷- ۵۰جراحي دهان فك و صورت ۳ عملي (۲ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱ – خارج كردن دندان قدامي و پرمولرهاي فك بالا و پائين، 4 مورد

۲ – خارج كردن دندان مولر فك بالا و پائين، 4 مورد

۳ – خارج كردن ريشه هاي باقيمانده ساده بدون جراحي، 1 مورد

۴ – زدن بخيه، 4 مورد

۸۵۰جراحي دهان فك و صورت ۴ عملي (۱ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱ – خارج كردن دندانهاي مولر و پرمولر و سانترال و ريشه هاي باقيمانده با عمل جراحي يك مورد

۲ – يك مورد خارج كردن دندانهاي عقل نهفته روئيده ساده

۳ – كمك اول به جراح براي اعمال جراحي بزرگ يك مورد

۹۵۰جراحي دهان فك و صورت ۵ عملي (۲ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

الف) انجام دو مورد از موارد زير:

۱ – خارج كردن دندانهاي مشكل در فك بالا و پائين با عمل جراحي

۲ – خارج كردن دندانهاي نهفته

۳ – الوئولكتومي برداشتن تومورهاي كوچك خوش خيم

۴ – فرنكتومي

۵ – بستن آرچ بار

۶ – جراحي كيست هاي كوچك

۷ – باز كردن آبسه داخل دهاني

۸ – انجام ساير اعمال جراحي دهان با تشخيص استاد

ب) آشنائي كامل با موارد ذيل:

۱- بررسي علائم حياتي

– فشار خون

– نبض

– درجه حرارت

– تنفس

۲ – صداهاي طبيعي قلب

۳ – آشنايي با آزمايشهاي روتين لابراتواري

۴ – آشنائي با احياء حياتC.P.R

۵ – آشنائي با تفسير راديوگرافيها و سي تي اسكن

۶ – تزريقات – داخل عضلاني – داخل وريدي

۷ – كنترل و درمان موارد اورژانس نظيرFaint– شوك – راكسيونهاي آلرژي و كلاپس

* دانشجو موظف است طبق برنامه ريزي گروه جراحي ساعاتي از واحد عملي را در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه حضور يابد (حضور در اورژانس بيمارستان، اطاق عمل، بخش تزريقات، درمانگاه دندانپزشكي و…)

 

۵۱دندانپزشكي ترميمي

تعداد و نوع واحد: ۹ واحد (۳ واحد نظري و ۶ واحد عملي)

هدف: آموزش مجموعه اي از دروس نظري و عملي به دانشجويان است به طوريكه قادر به تشخيص درجات مختلف پوسيدگي و درمان آنها باشند.

۱۵۱دندانپزشكي ترميمي ۱ نظري (۱ واحد)

۳۵۱دندانپزشكي ترميمي ۲ نظري (۱ واحد)

۵۵۱- دندانپزشكي ترميمي ۳ نظري (۱ واحد)

۲۵۱دندانپزشكي ترميمي ۱ عملي (۲ واحد)

۴۵۱دندانپزشكي ترميمي ۲ عملي (۱ واحد)

۶۵۱دندانپزشكي ترميمي ۳ عملي (۲ واحد)

۷۵۱دندانپزشكي ترميمي ۴ عملي (۱ واحد)

 

۱۵۱دندانپزشكي ترميمي ۱ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – مقدمه دندانپزشكي ترميمي

۲ – شناخت كامل در مورد پوسيدگي دندان – تئوري هاي مربوط به ايجاد آن و اشكال مختلف كلينيكي

۳ – شناخت وسايل دستي و چرخشي

۴ – اصول تهيه حفره ها در مورد پركردگي هاي آمالگام در كلاس بنديهاي مختلف

۵ – اصول تهيه حفره ها در مورد پركردگي با كامپوزيت

۲۵۱دندانپزشكي ترميمي ۲ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱- معاينات كلينيكي، راديوگرافي و طرح درمان (طرح درمان معاينات كلينيكي)

۲ – طرق خشك نگهداشتن و جدا كردن دندان مورد عمل (طرق ايزولاسيون در ترميمي)

۳ – شناخت مواردي كه براي حفاظت و پوشش پالپ مصرف ميگردد(Liner+ Base)

۴ – پوشش پالپ در دندانهائي كه پالپ آن ها باز شده است. (پوشش پالپ كپ)

۵- شناخت و رابطه مواد پر كننده با انساج اطراف دندان (رابطه پريو با ترميمي)

۶- اساس بيولوژيكي و ملاحظات كلينيكي براي تهيه حفره

۷ – شناخت در مورد آمالگام ها و طرز كار با آن (شناخت كلينيكي آمالگام و طرز كار با آن)

۸ – پرداخت آمالگام و اثر بر روي دوام پركردگي

۹ – كنترل عفونت

۱۰ – پين ها و موارد استفاده آن

۳۵۱دندانپزشكي ترميمي ۳ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱ –Postو موارد و طرز استفاده آن در دندانپزشكي ترميمي (ترميم دندانهاي درمان ريشه شده)

۲ – شناخت مواد همرنگ دندان و مقايسه خواص مختلف آنها (سمان سيليكات – گلاس آينومر – كامپوزيت)

۳ – شناخت كامل در مورد مواد كامپوزيت

۴- روش اسيد اچ در مورد پركردگي با كامپوزيت (تراش كامپوزيت و نحوه كاربرد آن)

۵ – معرفي مواد چسبنده به دندان

۶ – پرداخت كامپوزيت

۷ – كاربردهاي جانبي كامپوزيت (دندانپزشكي زيبائي)

۸ – شناخت درمورد طلاي دندانپزشكي

۹ – اصول تهيه حفره براي پركردگي هاي طلا

۱۰ – عدم موفقيت در درمانهاي دندانپزشكي ترميمي

۴۵۱دندانپزشكي ترميمي ۱ عملي (۲ واحد)

محل آموزش: فانتوم

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱ – تراش حفره هاي آمالگام شامل:

CL I,II,III,V Amalgam

Buccal Pit

Distolingual groove

Pin Amalgam

۲ – تراش حفره هاي كامپوزيت شامل:

CL III

CL IV

CL V

۳ – ترميم كليه حفرات مذكور

۵۵۱دندانپزشكي ترميمي ۲ عملي (۱ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱ – تراش كليه حفراتCLIآمالگام (۶ مورد)

۲ – تراش كليه حفراتCLIIكوچك

آمالگام (۳ مورد)

۶۵۱دندانپزشكي ترميمي ۳ عملي (۲ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱ – تراش و ترميم حفراتCL I، ۳ مورد

۲ – تراش و ترميم حفراتCL II، ۲ مورد

۳ – تراش و ترميم حفراتCL IIوسيع آمالگام، ۵ مورد

۴ – تراش و ترميم حفراتCL Vآمالگام، ۳ مورد

۵- تراش و ترميم حفراتCL IIIكامپازيت، ۴ مورد

۷۵۱دندانپزشكي ترميمي ۴ عملي (۱ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱ – تراش حفرات وسيع آمالگام همراه پين 3 مورد

۲ – ترميم دندانهايR.C.Tشده ۳ مورد

۳ – ترميم دندانهاي قدامي كامپازيت 4 مورد

۴ – ترميم آمالگامCL IIبه صورتBack to Back۲ مورد

۵ – مروري بر ترميمي 2 و 3

 

۵۲دندانپزشكي كودكان

تعداد و نوع واحد: ۸ واحد (۳ واحد نظري و ۵ واحد عملي)

هدف: هدف از درس نظري و كار عملي دندانپزشكي كودكان در سه زمينه پيشگيري و درمان و تحقيق عبارت از آموزش روشهاي پيشگيري و درمان ناراحتي هاي دنداني و دهاني كودكان و شناخت كلي رشد و نمو عمومي بدن مخصوصاً سر و صورت و علل ناهنجاريهاي رشدي تكاملي فك ها و در حد لزوم طرز پيشگيري از آن و بالاخره روش هاي تحقيق در امر سلامت دهان و دندان ها است.

۱۵۲دندانپزشكي كودكان ۱ نظري (۱ واحد)

۲۵۲دندانپزشكي كودكان ۲ نظري (۱ واحد)

۳۵۲دندانپزشكي كودكان ۳ نظري (۱ واحد)

۴۵۲دندانپزشكي كودكان ۱ عملي (۱ واحد)

۵۵۲دندانپزشكي كودكان۲ عملي (۲ واحد)

۶۵۲دندانپزشكي كودكان ۳ عملي (۲ واحد)

۱۵۲دندانپزشكي كودكان ۱ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱اهميت دندانپزشكي كودكان

الف – اهميت رعايت بهداشت و سلامت عمومي كودكان

ب – اهميت نگهداري دندان هاي شيري و لثه و مخاط در كودكان

ج – اهميت توجه به دندان هاي دائمي كودكان

د – اهميت سلامت رشد و نمو عمومي كودك و رشد و نمو سر و صورت و فك ها

۲طرز رفتار با كودك:

الف – مختصري از روانشناسي كودك

ب – طرز پذيرش كودكان در مطب يا درمانگاه دندانپزشكي

ج – علل مراجعه كودكان و شرح كلي راجع به وضعيت دهان و دندان كودكان در نواحي مختلف كشور

د – آماده كردن براي پذيرش كارهاي دندانپزشكي (استفاده از داروها – آرام بخش ها – روش هاي روانشناسي)

۳معاينه كودك و تشكيل پرونده دندانپزشكي:

الف – طرز معاينه كودك نوزاد – كودكان 1 تا 3 ساله – كودكان سه سال به بالا

ب – طرز تشكيل پرونده دندانپزشكي – پرسش از والدين يا ولي كودك – آشنائي با سابقه سلامت كودك

ج – آزمايش هاي كلينيكي و پاراكلينيكي (انجام راديوگرافي – استفاده از قالب ها و نمونه هاي لازم براي تشخيص)

د – فرق دندان هاي شيري و دائمي (از نظر حجم، جنس، شكل، فك …)

۴پوسيدگي دندان

عوامل ايجاد كننده پوسيدگي دندان و راههاي پيشگيري از آن

الف – شناخت سطح دندان و محيط اطراف آن تغييرات سطح دندان در شروع پوسيدگي

ب – پليكل و پلاك دنداني

ج – ميكروب هاي ايجاد كننده پوسيدگي دندان – قندها و متابوليسم آنها در دهان تغييراتpHپلاك دنداني و منحني هاي استفان

د – انواع پوسيدگي ها در كودكان

baby bottle syndrome

rampant caries

ه – راههاي پوسيدگي از پوسيدگي دندان – بهداشت – كنترل موادغذائي – واكسيناسيون – ايمونولوژي – فلورايد – سيلانت – مواد ضد پلاكت و ضد ميكروبيPreventive Resin Restoration

۵ترميم دندان هاي كودكان

الف – انواع بيحسي

ب – رابردام و وسايل ديگر جدا نگهداشتن دندان و انواع ماتريس ها

ج – انواع حفره در دندان هاي شيري و دائمي دهان

ه – انواع موادي كه براي پر كردن دندانهاي شيري و دائمي بكار مي روند.

۲ -۵۲دندانپزشكي كودكان ۲ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱موارد استفاده و نحوه كاربرد انواع سرپوش ها براي دندان هاي كودكان

الف – تجويز و عدم تجويز سرپوش ها

ب – انتخاب سرپوش – آماده كردن دندان و سرپوش – كاربرد

۲درمان پالپ دندان هاي كودكان

الف – پوشش غير مستقيم پالپ و پوشش مستقيم

ب- پالپوتومي – پالپكتومي

ج – درمان پالپ دندان هاي دائمي كه انتهاي ريشه شان كامل نشده است

Apexificationوapexogenesis

۳پيشگيري و درمان آسيب هاي ناشي از ضربه بر دهان و دندان هاي كودكان)

الف – معاينه و درمان هاي فوري – صدمات عمدي و غير عمدي در كودكان

ب – تشخيص انواع شكستگي ها و درمان مناسب هر يك

ج – انواعSplintها – دوباره كاشتن دندان

۴پيشگيري و متوقف كردن ناهنجاريهاي دنداني در كودكان

الف – بررسي اكلوژن و رشد و تكامل فك ها

ب – انواع ناهنجاريها

ج – آشنايي با دستگاه مختلف براي پيشگيري و توقف ناهنجاريهاي دندان

۵- دستگاه هاي نگهدارنده فاصلهSpace Maintainers:

الف –S.Mثابت و متحرك

ب – آشنايي با دستگاه هاي فانكشنال

ج – آشنايي با دستگاه هاي داخل دهاني و خارج دهاني براي اصلاح ناهنجاريهاي دنداني – فكي

۳۵۲دندانپزشكي كودكان ۳ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱ناهنجاري ها و عوارض رويش دندان ها در كودكان

الف – ناراحتي هاي كودك در زمان بيرون آمدن دندانها – كودكاني كه در زمان تولد دندان دارند – زمان بيرون آمدن دندانها و علل دير و زود بيرون آمدن دندانها (سندرم ها و بيماريهاي مربوط) – آنكيلوز دندان شيري – مزيودنس

۲ناهنجاري هاي تكاملي دندان ها در كودكان:

الف – ناهنجاري هاي عددي و شكلي و تغيير رنگ

ب – نقص ساختماني عاج و مينا و سمان دندان (ارثي – اكتسابي – متابوليكي …)

۳عفونت هاي دهاني و دنداني و درمان آنها و جراحي هاي اختصاصي دركودكان:

الف – بررسي انواع بيحسي و بيهوشي وSedation

ب – مراقبت ها و اقدامات لازم در جراحي دندانهاي كودكان

ج – تشخيص افتراقي آبسه دندان شيري با تورم هاي صورت و دهان در كودكان

۴بيماريهاي لثه و مخاط در كودكان:

الف – تظاهرات دهاني بيماريهاي عفوني در كودكان

ب – انواع عفونت هاي قارچي – ويروسي – ميكربي در كودكان

ج – شناخت تغييرات مرضي لثه و پريودونت با علل گوناگون در كودكي و دوران قبل و بعد از بلوغ

۵- كودكاني كه احتياج به توجه مخصوص دارند

الف – كودكان عقب افتاده از نظر عقلي، فيزيكي، اجتماعي

ب – درمان دهان و دندان كودكان بيمار (بيماران قلبي – ديابتيك – بيماران كليوي – اختلالات خوني….)

۴۵۲دندانپزشكي كودكان ۱ عملي (۱ واحد)

محل آموزش: فانتوم و كلينيك

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱كار عملي فانتوم

– تهيه و تراش حفره بر روي كست

سيستم دندانهاي شيري ۴ عدد

تهيهS.S.Cبر روي كست دندانهاي شيري ۱ عدد

تهيهS.Mمتحرك و ثابت ۲ عدد

۲كار عملي كلينيك

– معاينه و تشخيص و تشكيل پرونده كودكان دبستاني حداقل 4 عدد

– كنترل رفتار كودك – آموزش بهداشت – فلوئورايدتراپي 3 بيمار

– فيشورسيلانت در دندانهاي شيري و دائمي وPreventive Resin Restoration (PRR)حداقل از هر كدام ۲ عدد

– ترميم تاج دندانهاي شيري و دائمي كلاسII,I    هر كدام 5 عدد

– كشيدن دندانهاي شيري 5 عدد

۵۵۲دندانپزشكي كودكان ۲ عملي (۲ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱ – معاينه و تشخيص و تشكيل پرونده براي كودكان پيش دبستاني 6 عدد

۲ – آموزش بهداشت – سيلانت تراپي – فلوئورايدتراپي –PRRهر كدام ۲ عدد

۳ – ترميم هاي كلاسIوIIشيري و دائمي هر كدام ۵ عدد

۴ – كشيدن دندان 5 عدد

۵ – ترميم دنداني قدامي (كامپوزيت) 5 عدد

۶ – ترميم شكستگي دندانهاي قدامي 2 عدد

۷ – روكش هايS.S    2 عدد

۸ – پالپوتومي دندان هاي شيري   7 عدد

۹ – پالپكتومي دندان شيري حداقل 1 عدد

۶۵۲دندانپزشكي كودكان ۳ عملي (۲ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

۱ – معاينه و تشخيص و تشكيل پرونده براي كودكان (تمام سنين) 3 بيمار

۲ – فلوئورايدتراپي

– فيشورسيلانتPRRاز هر كدام ۴ عدد

۳ – ترميم دندانهاي خلفي (كلاسIو(II

براي دندانهاي شيري و دائمي هر كدام ۳ عدد

۴ – ترميم دندانهاي قدامي (كمپوزيت) 3 عدد

۵ – كشيدن دندان 4 عدد

۶ – ترميم شكستگي هاي دنداني – ساختنSplint۲ عدد

۷ – روكش هايS.S۲ عدد

۸ – پالپ تراپي دندان هاي شيري            5 عدد

۹ –ApexogenesisوApexificationهر كدام ۱ عدد

۱۰ – تهيهS.Mثابت و متحرك از هر كدام ۱ عدد

۱۱ – تهيه پلاك در ارتباط با پيشگيري از ناهنجاريهاي دنداني         1عدد

۱۲ – آشنايي و نحوه برخورد با بيماراني كه توجه مخصوص لازم دارند(Disabled handicapped)           حداقل 1 نفر

۵۳راديولوژي دهان

تعداد و نوع واحد: ۶واحد (۳ واحد نظري و ۳ واحد عملي)

هدف: شناساندن راديولوژي و تكنيكهاي آن و كاربردش در تشخيص و طرح درمان ضايعات فك و دهان و صورت

۱۵۳راديولوژي دهان ۱ نظري (۱ واحد)

۲۵۳راديولوژي دهان ۲ نظري (۱ واحد)

۳۵۳- راديولوژي دهان ۳ نظري (۱ واحد)

۴۵۳راديولوژي دهان ۱ عملي (۱ واحد)

۵۵۳راديولوژي دهان ۲ عملي (۱ واحد)

۶۵۳راديولوژي دهان ۳ عملي (۱ واحد)

 

۱۵۳راديولوژي دهان ۱ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – اصول فيزيكي پرتونگاري

۲ – عوامل موثر در تشكيل تصاوير پرتونگاري

۳ – عوامل موثر در كيفيت و كميت نگاره هاي پرتونگاري

۴ – اثرات سوء اشعه ايكس بر ارگانهاي بحراني بدن (پرتونگاري – بيمار)

۵ – اثرات سوء اشعه ايكس در ناحيه مورد تابش اشعه ايكس

۶ – بهداشت اشعه و حفاظت

۷ – تاريكخانه و شرايط مناسب آن

۸ – اشتباهات تكنيكي در تاريكخانه

۲۵۳راديولوژي دهان ۲ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس

۱ – معاينه و تعيين نوع پرتونگاري و تعداد فيلم و ناحيه مورد نظر

۲ – طرز استقرار بيمار روي صندلي و تنظيم سر بيمار

۳ – انتخاب نوع تكنيك

۴ – طرز قرار دادن فيلم در دهان بيمار برحسب تكنيك و وسائل مورد مصرف

۵- تنظيم دستگاه پرتونگاري (مسير اشعه – زمان تابش)

۶ – انواع تكنيك هاي پرتونگاري داخل دهاني

الف – پري آپيكال

– روش منصف الزاويه

– روش موازي

ب – بايت وينگ

ج – اكلوزال

– توموگرافي

– كراس سكش

۷ – انواع تكنيك هاي خارج دهان

الف – راديوگرافي از مفصل گيجگاهي فكي

ب – راديوگرافي از فك تحتاني:

– شاخه صعودي

– زاويه فك

– تنه فك

ج – پرتونگاري از سينوس ها

د – پرتونگاري از فك فوقاني

ه – پرتونگاري سفالومتري (قدامي – خلفي – قدامي و نيم رخ)

۸ – مقايسه ارزش ترجيحي بر يكي از روشهاي فوق الذكر و كاربرد آنها

۳۵۳راديولوژي دهان ۳ نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس

تفسير كليشه هاي پرتونگاري

۱ – اصول تفسير كليشه هاي پرتونگاري

۲ – تفسير راديوگرافيك نواحي تشريحي فك فوقاني و تحتاني

۳ – تشخيص افتراقي تصاوير پرتونگاري مناطق تشريحي با ضايعات قابل اشتباه با آنها

۴ – تفسير نماي راديوگرافيك بافتهاي دنداني و پيرامون دنداني سالم و مقايسه آن با ضايعات مشروحه زير:

الف – پوسيدگي دنداني

ب – آنومالي ها

ج – تغييرات پاتولوژيك پولپ

د – ضايعات پريودونتال

ه – ضايعات پري آپيكال

۵ – تفسير ضايعاتي كه در كليشه هاي پرتونگاري نماي راديولوسنت دارند

۶ – تفسير ضايعاتي كه در كليشه هاي پرتونگاري نمائي راديواپاك دارند

۷ – تفسير ضايعاتي كه در كليشه هاي پرتونگاري نماي مخلوطي از مناطق راديولوسنت و…. دارند

۸ – تفسير راديوگرافيك ضايعات سينوس فك

۹ – تفسير راديوگرافيك ضايعات مفصل گيجگاهي فكي

۴۵۳راديولوژي دهان ۱ عملي (۱ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

الف – دمونستراسيون تكنيك هاي داخل دهاني (پري اپيكال با روش نيمساز – بايت وينگ)

ب – تمرين روي فانتوم يا (خود دانشجويان)

ج – رفع اشكالات تكنيكي از روي كليشه توسط مدرس ذيربط

۵۵۳راديولوژي دهان ۲ عملي (۱ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

الف – انجام راديوگرافي داخل دهاني (نيمساز – موازي – بايت وينگ) روي بيمار

ب – انجام راديوگرافي اكلوزال روي بيماران

۶۵۳راديولوژي دهان ۳ عملي (۱ واحد)

ميزان حداقل آموزش(Requirement)

الف – انجام راديوگرافي داخل دهاني

ب – سمينار راديولوژي و تفسير راديوگرافيك

۵۴دندانپزشكي جامعه نگر

تعداد و نوع واحد: ۶ واحد (۱ واحد نظري و ۵ واحد عملي)

هدف: ايجاد نگرش پيشگيري و تمرين روشهاي پيشگيري در جامعه و آشنايي با سيستم ارائه خدمات بهداشتي درماني كشور

۱۵۴دندانپزشكي جامعه نگر نظري (۱ واحد)

۲۵۴دندانپزشكي جامعه نگر عملي (۵ واحد)

۱۵۴درس جامعه نگر نظري (۱ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – مقدمه، تعريف و بيان اهداف دندانپزشكي جامعه نگر

۲ – تعريف اپيدميولوژي و شاخصهاي بهداشتي

۳ – آشنايي با اپيدميولوژي توصيفي و تحليلي – غربالگريScreening

۴ – تعريف جمعيت – گروههاي سني – گروههاي هدف

۵- مقايسه اقتصادي و رجحان پيشگيري بر درمان در دندانپزشكي

۶ – سطوح خدمات بهداشتي درماني و جايگاه خدمات دندانپزشكي در آن

۷ – آشنايي با تاريخچه خدمات بهداشتي دهان و دندان(OHC)– آشنايي با طرح ادغام دندانپزشكي در سيستم شبكه

۸ – عادات بهداشتي و نگرش مردم به مسئله بهداشت دهان

۹ – نقش و مسئوليت دندانپزشك بعنوان عضو تيم پزشكي در خدمات بهداشتي درماني

۱۰ –مسئوليت دندانپزشك در رابطه با افراد و خانواده در اجتماع

۱۱- آموزش بهداشت – تعريف، اهداف، فن آوري آموزشي با تكيه بر روشهاي گوناگون (گروهي، چهره به چهره…) نحوه نوشتن برنامه

۱۲ – نيازسنجي بهداشتي و درماني دندانپزشكي در گروههاي هدف

۱۳ – آموزش نحوه انعكاس نيازها به مقامات مسئول بهداشتي و درماني آموزشي كشور

۱۴ – برنامه ريزي در جهت پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندان در گروه هاي هدف

۱۵ – آشنايي با مسواك، خمير دندان، دهان شويه و… موجود در ايران

۲۵۴دندانپزشكي جامعه نگر عملي (۵ واحد)

سرفصل دروس:

۱ – بررسي وضعيت سلامت و بيماريهاي دهان و دندان در يك جامعه تشخيص:

– ارائه گزارش توصيفي از وضعيت موجود

– ارائه گزارش شيوع و بروز بيماريهاي دهان و دندان و تعيين تفاوتهاي آن

– ارائه گزارش از عوامل موثر بر روي الگوي بيماريهاي دهان و دندان (اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،….)

– تعيين ميزان شاخصهاي اپيدميولوژيك(…,GI, CPITN, dmft, DMFT)

۲ – ارائه الگوي مناسب جهت ارتقاء بهداشت دهان و دندان در گروه هدف:

– انتخاب مناسب ترين روش جهت تشويق گروه هدف به مشاركت در امر بهداشت دهان

– ارائه روش مناسب جهت تاثير بر مسئولان ذي نفوذ در امر ارتقاء سطح بهداشت دهان

– انتخاب مناسب ترين و با صرفه ترين روش تجويز فلورايد

۳ – اجراي برنامه دندانپزشكي پيشگيري و آموزش بهداشت در گروه هدف

– انتخاب و شناسايي گروه هدف

– برنامه ريزي آموزش

– اجراء برنامه آموزش در:

– مدارس

– كارخانه ها و كارگاهها

– مادران باردار و ش&